Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-70 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installations of lifts - Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Part 70: Accessibility to lifts for persons including persons with disability
Poznámka:S účinností od 2020-05-31 se touto normou nahrazuje ČSN EN 81-70 (27 4003) z listopadu 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:274003
Schválena:25.2.2019
Vydána:1.3.2019
Účinnost od:1.4.2019
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:696 kB
Opravy:*1 1.20 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.1.2020
Věstník:1/2020
Účinnost od:1.2.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:131 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama