Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-50 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components
Třídicí znak:274003
Schválena:2.7.2020
Vydána:1.8.2020
Účinnost od:1.9.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:104
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3057 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama