Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-58
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test
Třídicí znak:274003
Schválena:15.10.2003
Vydána:1.11.2003
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.10.2018
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 81-58:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:355 kB
Opravy:*1 12.04 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.12.2004
Věstník:12/2004
Účinnost od:1.1.2005
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:85 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama