Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-43
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lift for cranes
Třídicí znak:274003
Schválena:21.12.2009
Vydána:1.1.2010
Účinnost od:1.2.2010
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:909 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama