Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-58
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Examination and tests - Part 58: Landing doors fire resistance test
Třídicí znak:274003
Schválena:14.12.2018
Vydána:1.1.2019
Účinnost od:1.2.2019
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:494 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama