Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-1+A3
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 1: Elektrické výtahy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Part 1: Electric lifts
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 81-20 (27 4003) z května 2015 a ČSN EN 81-50 (27 4003) z května 2015, které tuto normu zcela nahradí od 2017-08-31.
Třídicí znak:274003
Schválena:20.5.2010
Vydána:1.6.2010
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:31.8.2017
Počet stran:176
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1614 kB
Opravy:*1 7.11, *2 10.11 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 5.15 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.7.2011
Věstník:7/2011
Účinnost od:1.8.2011
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:94 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2011
Věstník:10/2011
Účinnost od:1.11.2011
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:95 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2015
Věstník:5/2015
Účinnost od:1.6.2015
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:118 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama