Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 9386-2
Poháněné zdvihací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí - Bezpečnostní předpisy, rozměry a provoz - Část 2: Poháněné schodišťové výtahy pohybující se po šikmé dráze pro sedící nebo stojící osoby a uživatele na vozících pro invalidy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Power-operated lifting platforms for person with impaired mobility - Rules for safety, dimensions and functional operation - Part 1: Powered stairlifts for seated, standing and wheelchair users in an inclined plane
Třídicí znak:274013
Schválena:10.4.2002
Vydána:1.5.2002
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.5.2009
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 9386-2:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:389 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama