Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 4190-5
Elektrické výtahy. Část 5: Ovládací prvky, druhy signalizace a další příslušenství

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Lifts and service lifts (USA: elevators and dumbwaiters). Part 5: Control devices, signallizing and additional fittings
Třídicí znak:274060
Schválena:27.9.1991
Vydána:1.5.1992
Účinnost od:1.6.1992
Platnost ukončena:1.2.2013
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 4190-5:1987
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:513 kB
Změny:*1 5.96 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.1996
Věstník:5/1996
Účinnost od:1.6.1996
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:37 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama