Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 81-83
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Safety rules for the construction and instalation of lifts - Existing lifts - Part 83: Rules for the improvement of the resistence against vandalism
Třídicí znak:274003
Schválena:21.5.2010
Vydána:1.6.2010
Účinnost od:1.7.2010
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:316 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama