Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-80 ed. 2
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passanger and goods passanger lifts
Poznámka:S účinností od 2021-08-31 se touto normou nahrazuje ČSN EN 81-80 (27 4003) z června 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:274003
Schválena:1.7.2020
Vydána:1.8.2020
Účinnost od:1.9.2020
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:427 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama