Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 81-29
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 29: Interpretace článků norem EN 81-20 až EN 81-28 (včetně EN 81-1:1998 a EN 81-2:1998)

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 29: Interpretations related to EN 81-20 up to EN 81-28 (includes EN 81-1:1998 and EN 81-2:1998)
Třídicí znak:274003
Schválena:27.7.2005
Vydána:1.8.2005
Účinnost od:1.9.2005
Platnost ukončena:1.5.2010
Počet stran:92
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 81-29:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:745 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama