Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 27 4007
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for lifts - Testing and inspections of lifts in operation
Třídicí znak:274007
Schválena:11.12.2013
Vydána:1.1.2014
Účinnost od:1.2.2014
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:336 kB
Změny:*Z1 6.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.2018
Věstník:6/2018
Účinnost od:1.7.2018
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:145 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama