Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-28+AC
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installations of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts
Třídicí znak:274003
Schválena:19.7.2019
Vydána:1.8.2019
Účinnost od:1.9.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:516 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama