Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-70
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installations of lifts - Part 70: Particular applications for passenger and goods passenger lifts - Accessibility to lifts for persons including persons with disability
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 81-70 ed. 2 (27 4003) z března 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2020-05-31.
Třídicí znak:274003
Schválena:23.9.2003
Vydána:1.11.2003
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:31.5.2020
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 81-70:2003, EN 81-70/A1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:299 kB
Opravy:*1 12.04 (viz seznam oprav)
Změny:*A1 8.05, *Z1 3.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.12.2004
Věstník:12/2004
Účinnost od:1.1.2005
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:87 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2005
Věstník:8/2005
Účinnost od:1.9.2005
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:118 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2019
Věstník:3/2019
Účinnost od:1.4.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:140 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Související články:
Zvláštní úprava výtahů pro zajištění přístupnosti (10.4.2006)

 
 
Reklama