Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 81-71
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications to passenger lifts and goods lifts - Part 71: Vandal resistant lifts
Poznámka:S účinností od 2019-08-31 se touto normou nahrazuje ČSN EN 81-71+A1 (27 4003) z července 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:274003
Schválena:6.2.2019
Vydána:1.3.2019
Účinnost od:1.4.2019
Platnost ukončena:1.9.2019
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1293 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama