Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 81-10
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Základní pravidla a interpretace - Část 10: Systém soustavy norem EN 81

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 10: System of the EN 81 series of standards
Třídicí znak:274001
Schválena:12.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:206 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


Související články:
Seminář Výtahy již po čtvrté (11.7.2015)

 
 
Reklama