Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

WILO CS, s. r. o.

wilo.com
logo WILO CS, s. r. o.
Ing. Jan Matějovský, marketing manager WILO CS
17.9.2021
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Přečerpávače dešťové vody WILO umí přepínat mezi vodou dešťovou a vodou z vodovodního řadu. Z důvodu ErP směrnice vypadnou z nabídky 3-rychlostní čerpadla na cirkulaci a Wilo má náhrady.

2.7.2021
WILO CS, s. r. o.

Díky nové platformě náhrad čerpadel dokážete jednoduše a rychle vyměnit čerpadlo. Nyní s více funkcemi a rozšířeným obsahem.

Zdroj: WILO CS
4.6.2021
WILO CS, s. r. o.

Plně automatická domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem pro dodávku vody a udržování stálého tlaku v rodinných domech a menších komerčních objektech. Zařízení se připojuje jednoduše díky otočným přípojkám sání a výtlaku vody.

24.4.2021
WILO CS, s. r. o.

Společnost WILO CS, tak jako každý rok, tak i tento připravila „Akci DOMESTIC", která platí od 1.4.2021 a končí s vydáním nové akce v 2022.

15.4.2021
WILO CS, s. r. o.

Pro otopná, klimatizačních a chladicí zařízeních v budovách, kde je potřeba zajistit pohyb velkého množství vody a s vysokými dopravními výškami nabízí ideální řešení ucpávkové čerpadlo Wilo-Stratos GIGA. Tato čerpadla s technologií elektronicky komutovaných EC motorů snižují spotřebu elektrické energie až na 60 % ve srovnání s předchozími generacemi čerpadel s asynchronními motory s měničem.

26.3.2021
WILO CS, s. r. o.

Smart čerpadlo Wilo Stratos Maxo nabízí pro svou regulaci prakticky vše. Tuto výhodu čerpadlo využije buď automaticky, nebo lze vybírat z integrovaných funkcí, aplikovat vlastní funkci řízení i zadávat konkrétní parametry. Jak pro vytápění, tak chlazení i cirkulaci teplé vody.

2.2.2021
WILO CS, s. r. o.

Ve starých, nezateplených obytných domech se za tepelnou energii spotřebovanou pro vytápění a přípravu teplé vody platí tak moc, že snížení platby díky lepší účinnosti cirkulačního čerpadla na teplé vodě a optimalizace jeho provozního režimu může vypadat jako zanedbatelné opatření.

15.11.2020
WILO CS, s. r. o.

Aktualizace softwaru Stratos MAXO přináší mnoho výhod, které umožní u vybraných čerpadel Stratos MAXO zvýšení pracovních bodů.

6.11.2020
WILO CS, s. r. o.

V praxi se poměrně často setkáváme se situací, kdy je po nás požadován návrh čerpadla, ale poptávající není schopen nám přesně zadat podmínky, v jakých má být čerpadlo provozováno. Proto je cílem tohoto webináře pomoci zákazníkům, upozornit je na to, čeho si mají všímat, co si musí zjistit, tedy co k přesnému návrhu čerpadla potřebujeme, říká Ing. Aleš Princ z technické podpory WILO CS.

21.10.2020
WILO CS, s. r. o.

Čerpací stanice odpadních vod umožňují užitečně využít i prostory, ze kterých není možný odvod odpadních vod samospádem. Například zřizovat bary, kuchyně, toalety, fitness centra aj. v suterénech a tím zhodnocovat využití budov. Případně řešit problém s odvodem odpadních vod z částí budovy, odkud je funkční odpadní potrubí v tak velké vzdálenosti, že není možný samotížný odtok.

2.10.2020
WILO CS, s. r. o.

Podmínkou spolehlivé funkce tlakových stanic s více čerpadly v sacím režimu je, aby každé čerpadlo mělo vlastní sání, aby tak nemohlo ovlivnit činnost čerpadel ostatních. Proč tomu tak je, vysvětluje Ing. Aleš Princ na úvod webináře společnosti WILO. Při nedodržení této zásady může dojít k poškození čerpadel.

15.9.2020
WILO CS, s. r. o.

V předchozím článku je stručně popsán efekt, kterého lze dosáhnout prostou výměnou starých čerpadel za moderní. Jedná se o takřka bezmyšlenkovitý proces, při kterém se pouze vymění staré čerpadlo za stejně dimenzované moderní řízené čerpadlo. „Nejsložitější a nejpracnější“ na celé výměně je nastavení čerpadla pomocí ovládacího kolečka tak, aby nedocházelo ke zbytečným nadprůtokům v soustavě a čerpadlo pracovalo v oblasti, kde je schopné regulovat a tedy i šetřit. To však zdaleka není vše.

8.9.2020
WILO CS, s. r. o.

Simulační programy dnes dokáží prověřit spotřebu energií do nejmenších detailů. Nic není zadarmo, a tak i přesnost výsledku simulace závisí na úsilí, které do ní člověk vloží.

26.8.2020
WILO CS, s. r. o.

Od prvního čerpadla Wilo určeného k cirkulaci otopné vody s in-line montáži do osy potrubí v roce 1928 k prvnímu oběhovému „Smart“ čerpadlu na světě v roce 2017 uběhlo 89 let. Smart čerpadla Stratos Maxo nabídla revolučně nové možnosti jak plně autonomního řízení jejich provozu, tak vzájemné provázanosti, a během uplynulých tří let rychle překonala počáteční nepřipravenost sféry projektování a návrhu měření a řízení otopných soustav a začala se prosazovat v praxi.

17.4.2020
redakce TZB-info

Soutěž o nejlepší exponát veletrhu Aquatherm zavedla nový systém hodnocení a pod názvem TZB EXPO zahájila novou tradici.

2.4.2020
redakce, WILO CS, s. r. o.

Wilo významně investuje do rozvoje aktivit na jednotlivých trzích, do inovativních výrobků, digitálních technologií a výrobních závodů 4.0. Se změnami v technologiích vytápění Wilo investuje do spolupráce s výrobci a do lidských zdrojů. Na Aquathermu jsme si povídali s Janem Cidlinským, ředitelem společnosti Wilo Group.

Jan Cidlinský – WILO CS, s. r. o., Transformace WILO Group
28.3.2020
redakce

Wilo významně investuje do rozvoje aktivit na jednotlivých trzích, do inovativních výrobků, digitálních technologií a výrobních závodů 4.0. Se změnami v technologiích vytápění Wilo investuje do spolupráce s výrobci a do lidských zdrojů. Na Aquathermu jsme si povídali s Janem Cidlinským, ředitelem společnosti Wilo.

11.2.2020
WILO CS, s. r. o.

Funkce Multi-Flow Adaptation dokáže zlepšit řízení výkonu čerpadla podle měnících se podmínek nad návrh projektanta. Proto je výhodné použít Wilo-Stratos Maxo i jako ověřovací čerpadlo do složitých soustav, které po vyhodnocení provozních dat může být nahrazeno čerpadlem cenově optimálním.

27.1.2020
WILO CS, s. r. o.

Jako důkaz kvality WILO CS rozšiřuje záruku na oběhová čerpadla STRATOS MAXO a YONOS MAXO na 5 let. Tímto je zárukou 5 let pokryta kompletně celá řada čerpadel pro rezidenční a komerční segment.

Wilo-SiFire EN
9.10.2019
WILO CS, s. r. o.

V souladu se svou strategií posilovat postavení na trhu nejen jako dodavatel čerpací techniky, ale i jako dodavatel systémových řešení, nabízí WILO zařízení pro řešení protipožární ochrany budov.

23.9.2019
WILO CS, s. r. o.

Usazeniny z odpadních vod v čerpací šachtě zapříčiňují nepříjemný zápach. Nedochází k tomu však při použití čerpadla Wilo-Drain TMW32. Jeho patentovaná technologie zajišťuje kontinuální víření v prostoru sání. Zvířené sedimentační částice jsou automaticky nasávány do čerpadla, což zaručuje dlouhodobou čistotu čerpací šachty.

9.9.2019
WILO CS, s. r. o.

Je-li ponorné čerpadlo instalované na dně zásobníku nebo nádrže s vodou, nasává vodu včetně částic a usazenin, které se mohou u dna shromáždit. To zvyšuje opotřebení všech součástí systému, který navazuje na čerpadlo, a následně vede k nespokojenosti majitele.

3.9.2019
WILO CS, s. r. o.

Chtěli byste mít dostatečný tlak při zavlažování zahrady? A to bez neustálého únavného spouštění a vypínání čerpadla? S automatickou ochranou proti chodu nasucho? A navíc s obsluhou na dálku? Toto řešení Vám nabízí osvědčený systém Wilo-Jet FWJ s novým příslušenstvím.

26.8.2019
WILO CS, s. r. o.

Dodatečnou instalaci přečerpávacích systémů, především v rámci rekonstrukcí, většinou ztěžují stávající místní podmínky. Dalším problémem je, že přečerpávací systémy musí být často používány na viditelných místech.

19.8.2019
WILO CS, s. r. o.

O montáži domovní vodárny v bezprostřední blízkosti místnosti v rodinném domě se většinou neuvažuje. Vlastníci objektů se obávají nadměrné provozní hlučnosti. Majitelé jsou obvykle velmi nespokojeni, když musí čerpadlo pokaždé manuálně spustit a vypnout, nebo když musí před jeho prvním spuštěním připojit napájecí kabel.

12.8.2019
WILO CS, s. r. o.

Dodatečnou instalaci přečerpávacích systémů pod úrovní zpětného vzdutí většinou ztěžují stávající místní podmínky. Dalším problémem je, že přečerpávací systémy musí být často používány na viditelných místech.

5.8.2019
WILO CS, s. r. o.

Stále komplikovanější technologie technických zařízení budov a smělejší požadavky architektů vedou k vyšším nárokům na samotná zařízení, montáž, údržbu i servis většiny z nich. Proto je například důležitý dlouhodobý bezúdržbový a bezporuchový provoz přečerpávacího systému.

Velká cena AOVT za inovativní výrobek roku 2018
14.7.2019
ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.

Cenu Asociace obchodu voda - topení získalo bezdotykové ovládací tlačítko NIGHT LIGHT od firmy Alcaplast, trubka Carbo oxyCRP od firmy Pipelife Czech, čerpadlo STRATOS MAXO od firmy WILO CS a energetický projekt roku Tepláren Brno, TENZA.

22.5.2019
WILO CS, s. r. o.

Systém na využití dešťové vody Wilo-RainSystem AF Comfort je vhodný pro čerpání dešťové vody ze záchytných nádrží a zároveň doplňuje pitnou vodu v případě sucha.

18.5.2019
WILO CS, s. r. o.

Zvyšující se požadavky na technologie TZB, úspory energií, vyšší komfort obsluhy nebo nižší provozní náklady vedou k inovativním řešením zařízení na dodávku čisté tlakové vody do vysokých budov nebo do výše položených částí obcí.

11.5.2019
WILO CS, s. r. o.

Aplikace a použití ucpávkového čerpadla s motorem ECM.

10.5.2019
WILO CS, s. r. o.

Wilo-Varios PICO je univerzální oběhové náhradní čerpadlo do kotlů, výměníkových skupin i systémů topení, chlazení nebo klimatizace. Díky kompaktnímu designu, novému režimu regulace iPWM a nové funkci Sync se jedná o nejkompatibilnější řešení v oblasti výměny čerpadel.

20.3.2019
WILO CS, s. r. o.

Nemáte po ruce katalog? Stojíte před výměnou starého čerpadla za nové a nevíte, který typ Wilo objednat? Naše aplikace vám pomůže! Aplikace Wilo Assistant zpřístupňuje na chytrých telefonech a tabletech řemeslníkům a projektantům svět vysoce účinné čerpací techniky.

16.3.2019
WILO CS, s. r. o.

Dortmundský výrobce čerpadel a čerpacích systémů, který se stal i dodavatelem řešení, nabízí nejen produkty samotné, ale také digitální přístup k navrhování, řízení, uvádění do provozu a monitorování čerpadel - stejně tak jako související služby před, během a po jejich instalaci.

5.3.2019
WILO CS, s. r. o.

Digitální transformace dorazila do čerpadlářského odvětví. Na světovém veletrhu pro vodu, topení a klimatizaci ISH ve Frankfurtu na Mohanem výrobce a dodavatel čerpadel a čerpacích systémů Wilo SE představí produkty a řešení pro inteligentní světy zítřka.

1.2.2019
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

V rozhovoru pro TZB-info představuje Jan Cidlinský, ředitel společnosti Wilo CS, změny, které mění nabídku a ovlivňují i vztahy se zákazníky tohoto tradičního dodavatele čerpací techniky.

13.1.2019
WILO CS, s. r. o.

Webinář na téma Wilo-Stratos MAXO první SMART čerpadlo na světě, se koná ve dnech 16.1.2019 v 15:00 a 23.1.2019 v 16:00, přednáší Ing. Petr Vacek. Webinář je zaměřen na odbornou projektantskou veřejnost z oboru TZB.

30.12.2018
WILO CS, s. r. o.

Společnost Wilo je prvním světovým výrobcem čerpadel, který pro vaše projekty BIM co nejjednodušším způsobem poskytuje svá data BIM.

23.12.2018
WILO CS, s. r. o.

Profesionální návrhy v CAD dokončíte rychleji díky praktickému katalogu pro CAD společnosti Wilo mohou projektanti a technikové budov rychle přistupovat k datům CAD pro 2D i 3D vztahujícím se k čerpadlům a čerpacím systémům Wilo.

16.12.2018
WILO CS, s. r. o.

Ideální poradce při výběru čerpadla. Díky novému systému on-line Wilo-Select 4 nyní zažijete dimenzování čerpadla ve 4. generaci - flexibilní, pohodlné, efektivní a výkonné.

31.8.2018
WILO CS, s. r. o.

Čerpání surové odpadní vody je stále náročnější, často dochází k zanášení tlakového potrubí. Inovativní systém tlakové kanalizace se zařízením Nexos Intelligence sleduje a kontroluje jednotlivé čerpací stanice pro spolehlivé a energeticky účinné odvodnění.

27.8.2018
WILO CS, s. r. o.

Cirkulační čerpadlo pro teplou užitkovou vodu Wilo-Star-Z NOVA T v novém produktovém designu se vyznačuje možností individuálního nastavení, což zaručuje jak velikou hygienickou bezpečnost, tak i vysoký komfort ovládání.

21.8.2018
WILO CS, s. r. o.

Změna klimatu je jednou z největších výzev, která nás čeká v nejbližší době. Zvyšující se emise CO2 způsobují rostoucí teploty, což znamená, že můžeme očekávat rostoucí počet dní extrémního počasí a prodloužená období sucha.

3.8.2018
WILO CS, s. r. o.

Plně zaplavitelná přečerpávací stanice odpadní vody se separací pevných látek, připravená k okamžitému zapojení. Jednodílná plynotěsná a vodotěsná sběrná nádrž bez konstrukčních svarových spojů a dvě odděleně uzamykatelné separační nádrže na pevné látky.

11.4.2018
WILO CS, s. r. o.

Společnost WILO odprezentuje kompletní inovativní řešení pro dodávky vody, čerpací stanice nebo čistírny odpadních vod veletrhu IFAT 2018 ve dnech 14.–18. května 2018 v Mnichově.

29.3.2018
WILO CS, s. r. o.

Firma WILO, přední světový výrobce čerpací techniky, nabízí výhodné komplexní řešení pro bezstarostný a úsporný provoz pro vaše vrty, studny a nádrže.

9.12.2017
WILO CS, s. r. o.

Aplikace Wilo Asistent vám ulehčí každodenní práci. Včas a rychle získáte informace o poruchových hlášeních, tabulky náhrad, technické informace o čerpadlech, kalkulátor úspor, tipy a triky.

10.10.2017
WILO CS, s. r. o.

Čerpadlo nové generace Wilo-Yonos PICO umožňuje maximální komfort při montáži a při nastavování provozních parametrů. Činnosti potřebné k montáži a nastavení zabírají nyní mnohem méně času a snižují počet servisních prohlídek.

21.7.2017
WILO CS, s. r. o.

Wilo je první světový výrobce čerpací techniky, který poskytl snadný přístup k obsahu BIM pro volné využití ve Vašich BIM projektech.

20.6.2017
WILO CS, s. r. o.

Trendem posledních let je snižování energetické náročnosti mnoha výrobků včetně spotřebičů, které nás provázejí každodenním životem. Firma WILO SE jako jeden z předních světových výrobců čerpadel je dlouhodobě na špici tohoto snažení. Jako důkaz vám v letošní akci nabízí několik novinek.

14.6.2017
WILO CS, s. r. o., Ing. Martin Blažek

WILO nabízí řešení pro automatické systémy na využívání dešťové vody jak v rodinných domech, tak ve větších budovách, např. v hotelech, činžovních domech, či administrativních budovách. Produktová řada RainSystem umožňuje automatickou dodávku dešťové vody z akumulační nádrže přímo k odběrovým místům.

13.6.2017
WILO CS, s. r. o.

Jako důkaz našeho snažení o snižování energetické náročnosti mnoha výrobků, společnost WILO SE uvádí na trh několik novinek.

24.3.2017
WILO CS, s. r. o.

Oběhová čerpadla pitné vody mají v systémech napájení pitnou vodou dva základní úkoly: Zaprvé zajišťování komfortního zásobování pitnou vodou, a to bez jakýchkoliv průtahů během jejího odběru. A zadruhé pak bránit její stagnaci a tím také zajišťovat hygienickou nezávadnost pitné vody.

21.3.2017
WILO CS, s. r. o.

Novinkou v sortimentu Wilo je automatické zařízení na odčerpávání kondenzátu pro nástěnné kotle, klimatizace a odvlhčovací zařízení ve třech velikostech: Wilo-Plavis 011-C, 013-C, 015-C.

23.2.2017
WILO CS, s. r. o.

Připojte se k našemu vzrušujícímu běhu Wilo do budoucnosti! Naše cesta do Frankfurtu na veletrh ISH začíná v Dortmundu. Batůžky Wilo na našich zádech přinesou budoucnost v čerpací technologii.

14.11.2016
WILO CS, s. r. o.

Přístup k veškerým informacím o výrobcích snadno a rychle: naleznete zde technické informace o všech typových řadách čerpadel, možnostech použití, uvedení do provozu a montážních pokynech.

14.5.2016
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Ing. Radek Novotný, autor projektu Pravda o vodě, přednášel na veletrhu Aquatherm Praha 2016. Na problematiku jsme upozornili i Českou televizi a přednáška o ceně vody se stala základem celé reportáže ve zpravodajství. Proč se zdražuje voda a kde končí peníze z vodného a stočného zajímá odborníky i širokou veřejnost.

15.4.2016
WILO CS, s. r. o.

V souvislosti se změnami klimatu v posledních letech a doporučením ke snížení jejich následků a zároveň s ohledem na ekonomiku domácností jsme se rozhodli rozšířit naši akční nabídku o čerpadla umožňující hospodárné využití dešťové vody.

DrainLift CON je speciálně uzpůsoben pro čerpání kondenzátu
18.10.2015
WILO CS, s. r. o.

DrainLift CON je speciálně uzpůsoben pro čerpání kondenzátu. Je nutno ho použít všude tam, kde nelze zajistit odvod kondenzátu přirozeným samospádem, nebo v případě, kdy se místo instalace nachází pod hladinou zpětného vzdutí.

automatické tlakové stanice Wilo-Vario COR-1 MHIE…-GE
11.10.2015
WILO CS, s. r. o.

Při využití automatické tlakové stanice Wilo-Vario COR-1 MHIE…-GE můžete počítat s velmi úsporným a tichým provozem, konstantním výtlačným tlakem, provozem bez rázů a integrovanou ochranou včetně provozu bez kapaliny. Tlaková stanice je součástí aktuální akční nabídky WILO 2015.

31.7.2015
WILO CS, s. r. o.

Dortmundský výrobce čerpadel a čerpací techniky, firma Wilo SE prezentovala na letošním veletrhu ISH ve Frankfurtu celou řadu novinek v oboru čerpadel, čerpací techniky a komplexních řešení v oboru dálkového dozoru a servisu. Jedním ze zcela nových výrobků je inteligentní čerpadlo na cirkulaci teplé vody Wilo-Stratos PICO-Z.

30.4.2015
WILO CS, s. r. o.

Na 54. ISH, světovém veletrhu pro zařízení koupelen, stavební techniku, energie, klimatizace a obnovitelné energie, potvrdil dortmundský specialista na čerpací techniku svou přední pozici v oblasti inovací. Hlavním tématem letošní prezentace společnosti Wilo byla „Průkopnická systémová řešení“.

28.3.2015
WILO CS, s. r. o.

Vybraný sortiment výrobků firmy WILO ze sortimentu čerpadel pro dům a zahradu. Nyní můžete získat vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky za přijatelnou cenu.

Čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA
20.11.2014
WILO CS, s. r. o.

Čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA je určeno pro cirkulační systémy pitné vody v průmyslu a technickém vybavení objektů a je vhodné pouze pro pitnou vodu. Wilo-Star-Z NOVA je mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit a synchronním motorem odolným vůči zablokování.

11.6.2014
WILO CS, s. r. o.

Představujeme Vám Inline-čerpadlo s vysokou účinností s EC motorem a elektronickým přizpůsobením výkonu se suchoběžnou konstrukcí.

31.5.2014
WILO CS, s. r. o.

Seznamte se se stručnou historiií předního světového výrobce čerpací techniky WILO, která se začala psát v roce 1872 v Dortmundu.

5.3.2014
WILO CS, s. r. o.

Vybraný sortiment výrobků firmy WILO ze sortimentu čerpadel pro dům a zahradu za akční ceny. Akce je platná do listopadu 2014.

27.2.2014
WILO CS, s. r. o.

Vyhledávání čerpadel v databází starých čerpadel dle výrobních parametrů, typového štítku, příkonu... Snadno dohledáte další informace o Vašem čerpadlu jako např. parametry spotřeby el. energie apod.

19.2.2014
WILO CS, s. r. o.

Klub je určený především pro projektanty, kteří umisťují ve svých projektech produkty ze skupiny WILO: Wilo (vč. EMU a ASP), Salmson, Mather+Platt, EMB... Díky zaregistrování projektu lze získat body, které. lze po té vyměnit za hodnotné ceny.

11.2.2014
WILO CS, s. r. o.

Produktový katalog na: Topení, klimatizace, chlazení, Rozvod vody, Speciální použití, Znečištěná a odpadní voda, Procesní aplikace .

30.12.2013
WILO CS, s. r. o.

Chytrá volba, to je náš CAD katalog. Plánujte rychle a jednoduše s přesnými 2D a 3D modely výrobků WILO.

16.12.2013
WILO CS, s. r. o.

Využijte nejnovější vyměňovací index. Aktuální vyměňovací index o všech mokroběžných čerpadlech pro topení a aplikace pitné vody Vám usnadní výběr správného čerpadla.

10.12.2013
WILO CS, s. r. o.

Vše jedním kliknutím! Software na plánování čerpadla Wilo-Select 3 a WILO-EMU Select 3. Ideální při plánování čerpadla, obsažena je také kalkulace amortizace.

5.12.2013
WILO CS, s. r. o.

Zavlažování zahrad a čištění vnějších prostorů dešťovou vodou — inteligentně, výhodně a ekologicky prospěšně. Systémy na využití dešťové vody od Wilo dopravují vodu přímo na místa odběru v budově.

24.11.2013
WILO CS, s. r. o.

Spolehlivá připravenost vody v geodeticky vysoko položených místech odběru.Zařízení na zvyšování tlaku od Wilo zajišťují spolehlivou dostupnost vody.

19.7.2013
WILO CS, s. r. o.

Dříve high tech čerpadla se stala standardem a moderní úsporná čerpadla vyžadují samotní investoři. Tříotáčková čerpadla začínají být pasé. Na výrobce kotlů nové požadavky dolehnou až od r. 2015, ale i oni stále častěji již nyní sahají u vestavěných čerpadel k řešení s vysokou účinností.

13.6.2013
WILO CS, s. r. o.

Rostoucí města a nové požadavky na kvalitu čištění odpadních vod kladou nové požadavky na proces čištění komunálních i průmyslových odpadních vod. Jednou z metod jak modifikovat a optimalizovat i stávají ČOV je použití nosičů biomasy v aktivacích. Pro zajištění šetrného a účinného pohybu těchto nosičů v nádržích vyvinula fa WILO SE zařízení WILO-Sevio ACT SD.

22.5.2013
WILO CS, s. r. o.

Dortmundský výrobce čerpadel přichází na trh v České republice s novou řadou čerpadel Wilo Yonos MAXO, která je nástupcem osvědčené řady topenářských tříotáčkových oběhových čerpadel Wilo TOP-S.

17.5.2013
WILO CS, s. r. o.

Oběhové čerpadlo s vysokou účinností pro topení, klimatizaci, chlazení a průmyslové oběhové soustavy.

5.4.2013
WILO CS, s. r. o.

Vybraný sortiment výrobků firmy WILO ze sortimentu čerpadel pro dům a zahradu. Nyní můžete získat vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky za přijatelnou cenu.

8.3.2013
WILO CS, s. r. o.

Snaha o maximální účinnost při zachování nebo dokonce zvýšení uživatelského komfortu se historií firmy WILO táhne jako ona pověstná červená nit a zelená čerpadla této značky byla vždy nositeli pokrokových technologií a moderních technických řešení.

čerpadlo Wilo-Yonos PICO
11.7.2012
WILO CS, s. r. o.

Yonos PICO je ekonomickým ekvivalentem stávající prémiové řady Stratos PICO. Malé rozměry Yonos PICO usnadňují instalaci i do relativně stísněných prostorů a lze jím nahradit libovolné stávající čerpadlo.Výměna a s ní spojené nastavení nového čerpadla je rychlá a nekomplikovaná.

4.7.2012
WILO CS, s. r. o.

V měsíci červnu Vám můžeme nabídnout nové CD s poslední verzí navrhovacího programu Wilo-SELECT 3.1.11, který například nabízí rychlou orientaci v ceníkových cenách nejběžnějších čerpadel.

3.4.2012
WILO CS, s. r. o.

Tradiční prodejní akce nabízí čerpadla a zařízení pro Váš dům a zahradu. Vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky za přijatelnou cenu.

13.3.2011
WILO CS, s. r. o.

Vybrané výrobky WILO ze sortimentu čerpadel pro dům a zahradu můžete nyní získat za přijatelnou cenu. Zboží lze koupit v prodejnách čerpadel a v odborných velkoobchodech „voda-topení-plyn“.

26.11.2010
WILO CS, s. r. o.

Kdo vymění své staré čerpadlo za nové dříve, než se pokazí, uspoří nejvíce. Podle údajů výrobce Wilo se pořízení čerpadla amortizuje úsporou energetických výdajů již během několika málo let, poté už jen spoříte. V domácí kase tak může během deseti let zůstat až 1000 Eur, které by jinak plynuly do kapsy energetickým společnostem.

4.5.2010
WILO CS, s. r. o.

AKCE WILO Domestic 2010 - vybraný sortiment čerpadel pro dům a zahradu za přijatelnou cenu.

24.3.2010
WILO CS, s. r. o.

Stále se zvyšující požadavky na komfort dodávky pitné i užitkové vody nutí investory, stavebníky i uživatele čím dál více uvažovat o takzvaných automatických tlakových stanicích.

12.3.2010
WILO CS, s. r. o.

Program Zelená úsporám nabízí investorům výrazné pobídky při splnění zadaných podmínek. Velmi zjednodušeně a s nadsázkou řečeno - pořiď taková a taková okna nebo zaizoluj dům danou vrstvou izolace, pořiď si nový kotel - zachoval jsi se šetrně k životnímu prostředí a dostaneš příspěvek!

9.7.2009
WILO CS, s. r. o.

Využití čerpadel na zahradě zdaleka nespočívá jen v zalévání či postřiku. S rozvojem využití solární energie se na zahrady dostávají i klasická oběhová čerpadla, která ohřívají bazénovou vodu, podílejí se na vytápění skleníků a na ohřevu užitkové vody. Firma WILO nabízí celou řadu typů čerpadel na podobné účely, mezi nimi i etalon energetické třídy A: čerpadla WILO Stratos.

17.6.2009
WILO CS, s. r. o.

Postupné vyčerpávání zásob fosilních paliv, využití obnovitelných zdrojů, spalování biomasy, růst ceny energií, pasivní domy, renovace a zateplování budov, to jsou témata, která momentálně doslova hýbou naším světem. Snažíme se zmírnit negativní dopady na životní prostředí, ale spotřeba energie ve všech formách spíše roste než klesá.

30.1.2009
WILO CS, s. r. o.

Ploché sací rohože odstraňují tekutiny téměř úplně do sucha. Sací kanálky na spodní straně rohože zlepšují kapacitu sání a odčerpají i nepatrné množství tekutiny. Robustní a pružná gumová rohož umožňuje sání i na nerovném povrchu.

8.1.2009
WILO CS, s. r. o.

V nové nabídce sortimentu čerpadel ze skupiny Wilo jsou sací systémy pro odčerpávání tekutin z ploch. Ploché sací rohože ZUWA na rozdíl od běžných sacích košů nebo ponorných čerpadel odstraňují tekutiny téměř úplně do sucha. Sací kanálky na spodní straně rohože zlepšují kapacitu sání a odčerpají i nepatrné množství tekutiny. Robustní a pružná gumová rohož umožňuje sání i na nerovném povrchu.

15.10.2008
WILO CS, s. r. o.

Systém na přečerpávání fekálií s jednoduchým čerpadlem odpovídající normám DIN EN 12050-1 a 12056 / Flexibilní využití díky kompaktním rozměrům / Tři volitelné nátoky do nádrže / Maximální míra provozní spolehlivosti / Různé možnosti výstrah / Systém připravený k okamžitému zapojení s veškerým potřebným příslušenstvím / Možnost dovybavení zpětnou klapkou / Spínací přístroj s nastavitelnou dobou doběhu snižuje hlučnost.

21.8.2008
WILO CS, s. r. o.

Pro komunikaci mezi čerpadlem a ostatními úrovněmi automatizovaného řízení budov vyvinul dortmundský specialista na čerpací techniku WILO AG Wilo-IF-moduly PLR a Wilo-IF-moduly LON. Pomocí těchto sériových, digitálních rozhraní je možno čerpadla bez větších nákladů integrovat do nejrůznějších systémových prostředí automatizovaného řízení budov.

11.4.2008
WILO CS, s. r. o., Vincent Domscheit

Především v řídce osídlených oblastech a v krajině s problematickou topografií nebo vysokou hladinou spodní vody může být samospádové odkanalizování neekonomické či přímo nerealizovatelné. Pro tyto případy nabízí WILO AG potřebě odpovídající alternativu v podobě systémů tlakového odkanalizování připravených k okamžitému použití, které je možno využít také u odvodňovacích přípojek pod úrovní zpětného vzdutí kanalizační sítě.

4.4.2008
WILO CS, s. r. o.

Vítěz v kategorii čerpadel s průtokem nad 2,35 m3/h / 80-ti procentní potenciál úspory oproti neregulovaným čerpadlům / "Energy+ Pumps": evropská iniciativa pro prosazování topných čerpadel s vysokou účinností na trhu.

1.6.2007
WILO CS, s. r. o.

Čerpadlo s pevnými otáčkami se může stát zdrojem zvýšené spotřeby energie a hluku. Při uzavírání termostatických ventilů dochází na jejich sedlech ke kavitaci s pískáním a hlučením v tělesech. Dochází také k masivnímu zavzdušňování soustavy a ke zvýšení intenzity koroze. Těmto jevům lze snadno zamezit regulací otáček čerpadla.

15.12.2006
WILO CS, s. r. o.

V době 21.11. až 25.11. proběhla na veletrhu Aquatherm na stánku Wilo Praha s.r.o. soutěž o horské kolo GT Avalance 1.0 a řadu dalších cen.

7.12.2006
WILO CS, s. r. o.

WILO Praha s.r.o. pro zkvalitnění péče o své zákazníky, zejména z řad montážních firem, správců tepelných hospodářství ale i dalších uživatelů čerpadel, připravilo nový komunikační a informační kanál - WILO SMS Info.

17.10.2006
WILO CS, s. r. o.

Výstavba rodinných domů v okrajových částech měst a obcí probíhá značným tempem. Vznikají architektonicky lépe či hůře ztvárněná sídliště rodinných domků, jejich umístění mimo stávající zástavbu však s sebou přináší pro projektanty i investory některá úskalí. Problematický bývá odvod splašků a nezbývá než použít nucené přečerpávání.

15.6.2006
WILO CS, s. r. o., Petr Vacek

Ochrana životů, majetku a budov před ohněm je stále důležitější částí TZB. Hydrantové a sprinklerové systémy pak umožňují v případě nutnosti optimalizovat boj proti požáru. Zatímco u hydrantů jde zjednodušeně řečeno o vyšší tlaky s poměrně malým množstvím vody, sprinklerové systémy mají některá jiná specifika.

17.5.2006
WILO CS, s. r. o.

Firma Wilo Vás zve k návštěvě svého stánku č. 18 v pavilonu D na výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2006 (Brno, 23.5.-25.5.06), kde můžete hrát o horské kolo, čerpadla WILO a řadu dalších cen.

16.11.2005
WILO CS, s. r. o.

WILO si Vás dovoluje pozvat na svůj stánek č. 326, hala F na 12. Mezinárodním odborném veletrhu Aqua-therm Praha.

11.11.2005
WILO CS, s. r. o.

Firma Wilo vyvinula oběhové čerpadlo energetické třídy A pro domy s jednou až šesti rodinami - Wilo-Stratos ECO. Pro cirkulaci pitné vody je určena varianta Stratos ECO-Z s bronzovou spirální skříní a speciálními těsněními pro nasazení na pitnou vodu.

14.9.2005
WILO CS, s. r. o.

Společnost WILO Praha pro vás připravila AKCI 2005. V rámci této akce jsou nabízena vybraná čerpadla za bezkonkurenčně nízké ceny. Slevy se pohybují i v tisících korun.

16.6.2005
WILO CS, s. r. o.

Převratná myšlenka regulovat soustavu změnou průtoku jednotlivých čerpadel přímo u otopných těles přináší v porovnání se standardním řešením regulace pomocí termostatických ventilů až 25% úsporu energie na ohřev média v soustavě.

19.11.2004
WILO CS, s. r. o.

Firma WILO Praha, s.r.o., výrobce čerpadel a příslušenství pro sanitární a topenářskou techniku, Vás srdečně zve k návštěvě své expozice v hale F, stánek 326 na veletrhu Aqua-therm Praha 2004.

26.10.2004
WILO CS, s. r. o.

Ucpávková čerpadla Wilo-IL, která postupně nahrazují a v budoucnu kompletně nahradí stávající řady čerpadel Wilo-IPn a IPg, se rozrostla o další typy. Tentokrát se, v rámci kategorie čerpadel pro technická zařízení budov a průmyslové aplikace, jedná o opravdu velká čerpadla do jmenovité světlosti DN 250 ve výkonech od cca 30 do 160 kW. Průtočné množství Q je do 1000 m3/hod, tlakový přínos H do 80 m.

23.7.2004
WILO CS, s. r. o.

Oběhová čerpadla jsou stále častěji používána nejen pro topení, ale i na chlazení a klimatizaci budov. Letní odstávka na výměny a opravy je buď minulostí, nebo se počítá na dny. Vznikají nové, stále náročnější požadavky na čerpadla.

14.5.2004
WILO CS, s. r. o.

Ani plně automatické inteligentní čerpadlo nesplňuje beze zbytku veškeré požadavky, které na něj mohou být kladeny, a není to ani zapotřebí. V mnohých aplikacích vystačí se svým základním vybavením k plné spokojenosti provozovatele. Vyjma své prvotní funkce, tedy dopravy média v požadovaném množství do soustavy, však musí být schopno komunikace s obsluhou.

18.3.2004
WILO CS, s. r. o.

Projektant TZB je často postaven před nutnost umístit toaletu, kuchyňku nebo alespoň úklidovou výlevku do suterénu pod úroveň stávající kanalizace, resp. jejího zpětného vzdutí. Elegantní a ekonomické řešení této situace přináší použití kompaktní přečerpávací stanice fekálií a splašků.

3.9.2003

V TZB-katalogu je nově zařazen přehled čerpadel společnosti WILO.

29.7.2003
WILO CS, s. r. o.

Firma WILO připravila speciální akci o atraktivní ceny, která bude probíhat od srpna do prosince letošního roku.