Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sprinklerové systémy

Ochrana životů, majetku a budov před ohněm je stále důležitější částí TZB. Hydrantové a sprinklerové systémy pak umožňují v případě nutnosti optimalizovat boj proti požáru. Zatímco u hydrantů jde zjednodušeně řečeno o vyšší tlaky s poměrně malým množstvím vody, sprinklerové systémy mají některá jiná specifika.

Většina lidí zná tato zařízení nejčastěji z filmů jako to, "co začne ze stropu sprchovat okolí když v místnostech hoří". Mezi čtenáři TZB-info jsou však i odborníci, kteří tuto problematiku znají důvěrně a do hloubky, mnozí sprinklerové systémy navrhují, rozlišují podrobnosti, jako jsou typy snímačů, rozstřikovacích hlavic nebo pojistných armatur.

Rádi bychom se krátce zmínili o problematice základního zařízení celého sprinklerového systému, kterou je zdroj tlakové vody - čerpací stanice.

Při dnešní technické úrovni předních světových výrobců čerpadel by bylo možno předpokládat, že naprojektovat a zrealizovat čerpadlo bude jako obvykle otázkou pouze znalosti potřebného množství vody a jejího tlaku. Vzhledem k účelu nasazení podléhá návrh potřebného zařízení celé řadě bezpečnostních a technických požadavků, které musí vyhovět normám technickým, ale i splňovat předpisy požární i pojišťovacích firem.

Složitost návrhu začíná už s typem budovy. Například v nákladech na TZB v několikaposchoďové bytové budově je sprinkler zastoupen asi ze 17 %, v luxusním hotelu 24 %, v nákupním středisku typu Tesco již 55 % a v regionálních obchodních skladech dokonce 75 %.

Požadavky norem jsou v Evropě dány EN 12 259 a místními předpisy, ale lze se setkat se zahraničními investory, kteří jsou spokojeni až při dodržení některých částí z americké normy NFPA 20 jejíž základní filosofií je, že požární čerpadlo by mělo pracovat bez ohledu na možnost jeho poškození a žádný prvek bezpečnostního systému nesmí čerpací zařízení odstavit za chodu.

Požadavky organizací zastupují například předpisy VdS, které jsou v České republice z hlediska pojišťovnictví jedny z nejrozšířenějších.

Mezi hlavní, kritéria která musí být pro čerpací zařízení sprinklerových systémů dodržována patří:

 1. Odstředivá čerpadla musí být uvedena v seznamu povolených typů
 2. Všechny části zařízení musí být zkoušeny
  (Poskytnout včas seznam všech certifikovaných dílů)
 3. Výrobce je auditován v pravidelných intervalech.
 4. Stanovit včas kritéria projektu a program zkoušek.
 5. Odstředivá čerpadla musí být umístěna v nátokovém režimu
 6. V případě negativního sání je nutné použít vertikální turbínová čerpadla (ponorná čerpadla a jejich použití v budoucnu jsou nyní diskutována v komisi EU)
 7. Maximální provozní tlak čerpadla (nulový bod) by neměl přesáhnout o víc než 40% tlak v provozním bodě.
 8. Čerpané množství při H=65% provozního musí být alespoň o 50% vyšší, než je projektované množství v pracovním bodě.
 9. Každé čerpadlo musí být zkoušeno ve výrobním závodě
 10. Každé čerpadlo musí být tlakově testováno na 1,5 násobek, nejméně však na 17 bar.
 11. Hlavní čerpadlo nesmí být použito jako dotlačovací.
 12. Alespoň jedno z čerpadel musí být poháněno vznětovým motorem

Tyto všeobecné požadavky jsou pak doplňovány místními, nebo ekologickými, jako je například požadavek na dvouplášťovou palivovou nádrž, nebo zdvojený bateriový zdroj. Především požadavek na čerpadlo s dieslovým pohonem přináší některé nadstandardní požadavky, se kterými se u běžných elektromotorů nesetkáte.

Projektant například musí řešit zda umísit chladič motoru vně či uvnitř budovy. To dále souvisí s nutností dostatečného větrání, avšak při zajištění dostatečné teploty pro spolehlivý start. Kam umístit výfukové potrubí nebo kontrolní potrubí s měřící clonou umožňující pravidelné testy, to jsou další z odlišností těchto zařízení.

Také automatika provozu se vymyká zaběhlým standardům. Start soustrojí je sice jako obvykle iniciován poklesem tlaku v systému, ale pak již soustrojí nelze nijak ovlivnit a může být podle předpisů vypnuto pouze speciálním tlačítkem členem požární zásahové jednotky. V mnohých případech se provozovatel jistí i zdvojenou instalací čerpadel, kdy jedno je poháněno klasickým elektromotorem a druhé dieselagregátem. Doplňování případných netěsností systému má na starosti samostatné vysokotlaké čerpadlo - jockey pump, jehož zapínací tlak musí být v cca 95% provozního tlaku. Startovací úroveň hlavního čerpala by pak měla být alespoň 5% pod touto úrovní.

Vzhledem k požadovaným parametrům je možné použít celou řadu čerpadel, která Wilo vyrábí. Pro menší budovy se jedná převážně jedná o kozlíková čerpadla řady NP s dvoj a čtyřpólovými elektromotory napájenými ze sítě, případně dieselovými motory. Pro větší systémy nabízíme čerpadla s dělenou spirální skříní řady ASP, jejichž parametry dosahují až 1800 m3/hod průtoku a 150 m výtlačné výšky. Jako pohon jsou nejčastěji používány vznětové motory Iveco a John Deere. Součástí dodávky je i kompletní automatika ovládání pohonu čerpadla zajišťující návaznost na systémy požární ochrany a systémy řízení budov.

Samostatnou kapitolou jsou ponorná čerpadla, která Wilo dodává v celé řadě výkonů a v průměrech 6, 8, a 10". Jejich nespornou výhodou je zajištění dokonalého zavodnění systému, levnější instalace, nízký hluk, odpadá starost se vzdušnou vlhkostí a teplotou okolí čerpadla. Ve spojení s dieselelektrickou centrálou je pak zajištěno i nezávislé napájení. Centrála však musí být dimenzována na vyšší rozběhový proud (cca 7 x vyšší než jmenovitý), který je dán konstrukcí motoru ponorných čerpadel - vycházejí relativně dlouhé a s malým průměrem. Pro vlastní centrálu platí všechny již dříve uvedené požadavky. Umístění čerpadla může být jak v horizontální tak ve vertikální poloze, avšak většinou je vyžadován chladící plášť.

Z uvedených poznámek je vidět, že projektovat, montovat i uvádět do provozu tato zařízení vyžaduje nejen technickou erudici a zkušenosti, ale i velkou znalost předpisů, norem nebo vyhlášek. Také proto není na české trhu takových organizací mnoho.

WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV. Čerpadla na ...