Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

EPC projekty nabízí efektivní cestu k dosažení energetických úspor bez potřeby počátečních investic

Metoda EPC je komplexní služba, která zahrnuje úsporná opatření, přípravu, realizaci i financování projektu dodavatelem, přičemž cílem je dosažení nižší energetické náročnosti budov. Takový systém financování zákazníkovi umožňuje splácet investici z finančních prostředků, které právě díky modernizaci do budoucna ušetří.

S optimalizovanými a inovativními funkcemi na úsporu energie uvádí čerpadlo Wilo-Stratos MAXO nové standardy pro komerční použití HVAC a pitné vody v oblasti energetické účinnosti
S optimalizovanými a inovativními funkcemi na úsporu energie uvádí čerpadlo Wilo-Stratos MAXO nové standardy pro komerční použití HVAC a pitné vody v oblasti energetické účinnosti

Na EPC projektech se podílí také společnost Wilo, přední světový výrobce čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor. Jednou z technologií, kde lze dosáhnout percentuálně nejvyšších úspor, totiž velice často na prvním místě bývají zastaralá oběhová čerpadla. Příkladem může být již dokončený EPC projekt rekonstrukce Psychiatrické nemocnice Bohnice. Zde došlo k výměně 102 oběhových a 47 cirkulačních čerpadel. Díky této obnově se docílilo snížení elektrické energie o 76,5 %. Návratnost zhruba milionové investice na obnovu čerpadel byla proto rekordně krátká, šlo o pouhých 15 měsíců. Celkové energetické úspory tohoto projektu, který zahrnoval rovněž rekonstrukci okenních výplní, rekonstrukci centrální výměníkové stanice a výměnu rozsáhlého rozvodného tepelného zařízení, přesáhly 30 % původní energetické spotřeby.

Dalším příkladem úspěšně realizovaného EPC projektu, na kterém se podílela společnost Wilo, může být modernizace Vazební věznice Praha Pankrác. Ta proběhla ve druhé polovině roku 2023 a zahrnovala částečné zateplení 15 objektů a rekonstrukci energetického hospodářství. Projekt realizovala společnost ENESA z ČEZ ESCO. Od okamžiku dokončení projektu věznice šetří na energetických úsporách 8 milionů korun ročně. Úspory energií za 5 let jsou vypočítány na 2 067 MWh, přičemž ekvivalent emisí, které díky tomu vůbec nevzniknou, představuje 6 725 tun CO2.

Běžná návratnost investice do EPC projektů zaměřených na technologie se pohybuje v časovém horizontu od 4 do 8 let. Prodloužení této doby může nastat v případech, kdy je EPC projekt rozšířen o další stavební úpravy. „Ovšem právě oběhová čerpadla se mohou výrazně podílet na zkrácení doby návratnosti celé investice, pokud je jich v projektu větší počet. Velkou roli ale hraje otázka technické zastaralosti původních čerpadel. Pokud jsou starší 15 let, může být úspora elektrické energie až 80 %. Obecně platí, že čím starší typ oběhového čerpadla máme, tím rychlejší je pak návratnost investice vynaložené na jejich obnovu,“ vysvětluje Jan Cidlinský, výkonný ředitel společnosti Wilo CS.

Graf 1: Znázornění příkladu splácení investice pomocí budoucích úspor při návratnosti 7 let. Zdroj: mpo.cz, Energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC), 2016
Graf 1: Znázornění příkladu splácení investice pomocí budoucích úspor při návratnosti 7 let
Zdroj: mpo.cz, Energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC), 2016

Podrobný popis metodiky zavádění EPC projektů ve státní a veřejné sféře najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. LINK na brožuru

Více informací


WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.

 
 
Reklama