Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Směrnice o ekodesignu změní trh s mokroběžnými a suchoběžnými čerpadly

Budoucnost patří čerpadlům s vysokou účinností, jakým je například čerpadlo Wilo-Stratos PICO. Již nyní splňuje obzvláště přísné požadavky na energetickou účinnost druhé etapy nařízení EU pro mokroběžná čerpadla, platné od roku 2015.

Dobré zprávy pro ochranu klimatu v rámci celé Evropy, ale také pro provozovatele čerpadel v rámci technického vybavení objektů, komunálních služeb a průmyslu.
Budoucnost patří extrémně energeticky úsporným výrobkům. Na jejich vývoj byly v posledních letech vynakládány značné finanční prostředky. Technicky překonaní „žrouti“ elektrické energie budou v příštích 10ti letech stahováni z trhu. Zbytečně vysokou spotřebou elektrické energie totiž způsobují zbytečné náklady a poškozují klima.

V roce 2005 schválila Evropská unie novou směrnici 2005/32/ES s požadavky na design energetických spotřebičů vyhovující životnímu prostředí. Od té doby je známá jako směrnice EuP nebo Směrnice o ekodesignu. Zkratka EuP znamená "Energy using Products", zahrnuje tedy všechny výrobky spotřebovávající energii (s výjimkou motorových vozidel a veřejných dopravních prostředků). Dne 20. listopadu 2009 byla nahrazena novou směrnicí 2009/125/ES. Nejvýznamnější změna spočívá v tom, že došlo k rozšíření její oblasti působnosti z "energetických spotřebičů" na tzv. "energetické výrobky" ("Energy related Products"). Nyní se proto většinou používá zkrácené označení "Směrnice ErP".

Do směrnice ErP spadají také bezucpávková (mokroběžná), oběhová čerpadla a elektromotory ucpávkových (suchoběžných) čerpadel. V rámci dvou nařízení definovala Evropská komise v roce 2009 minimální požadavky na účinnost. Ty do značné míry převyšují požadavky aktuální energetické třídy A u mokroběžných čerpadel resp. současnou nejlepší třídu EFF1 u elektromotorů. Tato nařízení budou realizována v příštích letech v několika etapách.


Směrnice ErP 2013/2015

Vysoká účinnost má budoucnost

Více než 90 procent mokroběžných oběhových čerpadel pro topné a klimatizační soustavy, která jsou dnes k dostání na trhu, už brzy nebude možné prodávat. Důvodem je nařízení pro oběhová čerpadla, které vstoupí v platnost v rámci evropské směrnice o ekodesignu a od roku 2013 stanoví přísnější požadavky na energetickou účinnost mokroběžných čerpadel v rámci celé EU.
Budoucnost patří čerpadlům s vysokou účinností, jakým je například čerpadlo Wilo-Stratos PICO. Již nyní splňuje obzvláště přísné požadavky na energetickou účinnost druhé etapy nařízení EU pro mokroběžná čerpadla, platné od roku 2015.


Mokroběžná čerpadla: vysoký potenciál úspor do roku 2020

Ke značným změnám tak dojde především na trhu s mokroběžnými čerpadly. V mnoha zemích Evropské unie jsou totiž dosud téměř výhradně používány neregulované modely. Ty však představují enormní spotřebu elektrické energie. Naproti tomu je potenciál úspor a ochrany klimatu extrémně energeticky úsporných čerpadel s vysokou účinností značný. V celé Evropě by se tak podle Evropské komise mohla do třetí prováděcí etapy v roce 2020 ušetřit přibližně polovina spotřeby elektrické energie mokroběžných čerpadel. Celkem se jedná o ohromné množství 23 terawatthodin ročně – elektrická energie vyrobená zhruba šesti středně velkými tepelnými elektrárnami. To odpovídá snížení emisí CO2 v celé Evropě o přibližně 11 mil. tun ročně.

Základem pro stanovení toho, které modely čerpadel bude možné v budoucnu používat, je jejich tzv. energetický index účinnosti (EEI). Ten se určuje metodou výpočtu definovanou v nařízení (ES) 641/2009. Porovnávají se při tom různé příkony v rámci jednoho zátěžového profilu s průměrným referenčním čerpadlem.

Připraveny jsou tři etapy:
  1. Od ledna 2013 je pro mokroběžná čerpadla, instalovaná mimo generátor tepla (samostatná čerpadla), stanovena mezní hodnota EEI pro energetickou třídu A na 0,27. K tomu budou dosavadní energetické třídy doplněny o doplňující potisk EEI na čerpadlo. (November 2010)
  2. Od srpna 2015 bude mezní hodnota EEI ještě snížena na 0,23. Bude pak platit i pro čerpadla zabudovaná např. do nově instalovaných generátorů tepla nebo solárních stanic (vestavěná čerpadla).
  3. V poslední prováděcí etapě budou tyto normy od roku 2020 platit i pro výměnu vestavěných čerpadel ve stávajících generátorech tepla. Tyto normy se budou týkat všech oběhových mokroběžných čerpadel v topných a klimatizačních soustavách.

Výjimku tvoří cirkulační čerpadla na pitnou vodu. Pro ty platí pouze povinnost označení.

Suchoběžná čerpadla: extrémně účinná technika motorů

Ještě dříve, než tomu bude u mokroběžných čerpadel, zasáhne příslušné nařízení EU do oblasti elektromotorů. Týká se totiž také agregátů zabudovaných do suchoběžných čerpadel, používaných pro topné a klimatizační soustavy, zásobování vodou, zvýšení tlaku a odvádění odpadních vod. Proto byly definovány nové energetické třídy. Namísto dosavadní nejlepší kategorie EFF1 přichází třída účinnosti IE2. I zde byly definovány tři etapy přechodu:
  1. Třídu účinnosti IE2 budou muset od 16. června 2011 splňovat všechny nově prodané elektromotory na trhu, s výjimkou několika konstrukčních typů a oblastí použití. Motory čerpadel s aktuálně běžnou třídou účinnosti EFF2 – v budoucnu označovanou jako IE1 – se již v Evropské unii nebudou moci prodávat.
  2. Od 1. ledna 2015 bude platit ještě přísnější třída účinnosti IE3. V tomto okamžiku ji budou muset splňovat motory se jmenovitým výstupním výkonem 7,5 až 375 kW. Alternativně budou muset vyhovovat třídě účinnosti IE2 a být vybaveny regulací otáček.
  3. Od 1. ledna 2017 budou tyto požadavky platit i pro motory se jmenovitým výstupním výkonem 0,75 až 375 kW.

Dopady na trh s čerpadly

Co tyto nové požadavky na energetickou účinnost čerpadel znamenají? Odborní řemeslníci v oblasti TZB již nyní pracují s těmi energeticky nejúspornějšími variantami, které jsou v současné době nabízeny na trhu. Konstrukční řady vysoce účinných samostatných čerpadel Wilo-Stratos a Wilo-Stratos PICO již nyní splňují obzvláště přísné požadavky druhé etapy nařízení pro mokroběžná čerpadla, která bude platit od roku 2015. K větší energetické účinnosti topných soustav a vyššímu obratu v tomto oboru tak můžete přispět už nyní, nemusíte přece čekat do roku 2013!

Harmonizace evropského trhu s čerpadly

Hlavní zátěž vyplývající ze směrnice ErP ponesou výrobci topenářských čerpadel. Musí totiž evropský trh zásobit odpovídajícími energeticky účinnými výrobky. Od uvedených termínů způsobí tato nová regulace harmonizaci evropského trhu díky jednotnému označování výrobků. Společnost Wilo společně se svými prodejními partnery zajití včasnou a hladkou přeměnu svého sortimentu.WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.

Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV.