Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 181 norem

ČSN EN 50549-10
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 10: Zkoušky výroben elektřiny pro posouzení shody
Třídicí znak:330127
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN 60446
Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:330165
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.3.2010
Změny:*Z1 3.08

ČSN 33 1500
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
Třídicí znak:331500
Účinnost od:1.6.1991
Změny:*1 8.96, *Z2 4.00, *Z3 4.04, *Z4 9.07

ČSN 33 1600 ed. 2
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
Třídicí znak:331600
Účinnost od:1.12.2009
Opravy:*1 11.21, *2 2.22
Změny:*Z1 4.21, *Z2 9.21

ČSN 33 1600
Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:331600
Účinnost od:1.6.1994
Platnost ukončena:31.12.2010
Opravy:*1 6.07
Změny:*Z1 11.09

ČSN 33 1610
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:331610
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:31.12.2010
Opravy:*1 6.07
Změny:*Z1 11.09

TNI 33 2000-5-51
Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.11.2022

ČSN 33 2000-3
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.9.1995
Platnost ukončena:1.5.2011
Změny:*1 11.95, *2 8.97, *Z3 5.09

ČSN 33 2000-6 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.4.2017
Opravy:*1 5.18
Změny:*A11 9.17, *Z1 4.18, *Z2 3.20

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.2.2018
Změny:*Z2 12.19, *Z1 12.19

ČSN 33 2000-4-41
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.2.2009
Opravy:*1 9.00
Změny:*Z1 11.02, *Z2 8.03, *Z3 8.07

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.12.2016

ČSN 33 2000-4-444
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444: Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.5.2011

ČSN 33 2000-4-46 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.5.2017
Změny:*Z1 3.18

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.8.2022
Opravy:*1 4.23

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.7.2016
Platnost bude ukončena:13.5.2025
Změny:*Z1 4.18, *Z2 11.22

ČSN 33 2000-5-53 ed. 3
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.12.2022

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.12.2016
Platnost bude ukončena:13.5.2025
Změny:*Z1 11.22

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.5.2017
Platnost bude ukončena:13.5.2025
Změny:*Z1 3.18, *Z2 11.22

ČSN 33 2000-5-559 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.4.2013
Změny:*Z1 3.18

ČSN 33 2000-5-559
Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.5.2006
Platnost ukončena:14.3.2015
Změny:*Z1 3.13

ČSN 33 2000-5-57
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.12.2014
Platnost ukončena:17.7.2018
Změny:*Z1 6.16

ČSN 33 2000-7-703 ed. 2
Elektrické instalace budov - Část 7-703: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Místnosti a kabiny se saunovými kamny
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.1.2006

ČSN 33 2000-7-708 ed. 4
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.2.2018

ČSN 33 2000-7-712 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.11.2016
Opravy:*1 7.23

ČSN 33 2000-7-712
Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:8.4.2019
Opravy:*1 11.06
Změny:*Z1 10.16

ČSN 33 2000-7-713
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-713: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Nábytek
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.3.2018

ČSN 33 2000-7-715
Elektrické instalace budov - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:18.1.2015
Změny:*Z1 1.13

ČSN 33 2000-7-730
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-730: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla
Třídicí znak:332000
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 50223 ed. 3
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky
Třídicí znak:332039
Účinnost od:1.2.2016

ČSN EN 50491-12-2
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 12-2: Inteligentní síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Rozhraní mezi CEM bytů/budov a správcem (správci) prostředků - Datový model a zpracování zpráv
Třídicí znak:332151
Účinnost od:1.11.2022

ČSN EN IEC 63044-4
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k integraci do HBES a BACS
Třídicí znak:332151
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN IEC 63044-6
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Požadavky na plánování a instalaci
Třídicí znak:332151
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 60204-1
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332200
Účinnost od:1.4.2000
Platnost ukončena:1.6.2009
Změny:*Z1 6.07

ČSN EN 60204-32
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332200
Účinnost od:1.5.2000
Platnost ukončena:1.7.2011
Změny:*Z1 4.09

ČSN 33 2570
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:332570
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.2.2017
Změny:1 13.92, 2 4.95

ČSN ISO 8528-10
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333140
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.8.2023

ČSN ISO 8528-12
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení
Třídicí znak:333140
Účinnost od:1.12.2016

ČSN CLC/TS 61400-14
Větrné elektrárny - Část 14: Prohlášení týkající se hodnot úrovně zdánlivého akustického výkonu a tonality
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.9.2018

ČSN CLC/TS 61400-26-1
Větrné elektrárny - Část 26-1: Časová dostupnost systémů větrných turbín
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.7.2018
Platnost ukončena:3.7.2022
Změny:Z1 12.19

ČSN CLC/TS 61400-26-2
Větrné elektrárny - Část 26-2: Dostupnost výroby z větrných turbín
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.7.2018
Platnost ukončena:3.7.2022
Změny:Z1 12.19

ČSN CLC/TS 61400-26-3
Větrné elektrárny - Část 26-3: Dostupnost větrných elektráren
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.7.2018
Platnost ukončena:3.7.2022
Změny:Z1 12.19

ČSN EN 61400-1 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:15.3.2022
Změny:*A1 7.11, *Z2 5.20

ČSN EN 61400-1
Větrné elektrárny - Část 1: Bezpečnostní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.12.2004
Platnost ukončena:1.11.2006
Opravy:*1 5.05
Změny:*Z1 7.06

ČSN EN 61400-2 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 2: Návrhové požadavky pro malé větrné elektrárny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:16.1.2017
Změny:*Z1 3.15

ČSN EN 61400-2 ed. 3
Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2015
Opravy:*1 4.20

ČSN EN 61400-2
Větrné elektrárny - Část 2: Bezpečnost malých větrných elektráren
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.1998
Platnost ukončena:1.5.2009
Změny:*Z1 2.07

ČSN EN 61400-3
Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.1.2010
Platnost ukončena:20.9.2022
Změny:Z1 5.21

ČSN EN 61400-4
Větrné elektrárny - Část 4: Návrhové požadavky pro převodky větrných turbín
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 61400-11 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.7.2004
Platnost ukončena:12.12.2015
Změny:*A1 3.07, *Z1 9.13

ČSN EN 61400-11 ed. 3
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2013
Opravy:*1 4.20
Změny:*A1 3.19

ČSN EN 61400-11
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.3.2006
Změny:*Z1 9.03, *Z2 6.04

ČSN EN 61400-12-1 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.2.2018
Platnost bude ukončena:21.12.2025
Opravy:1 4.20, 2 10.20, 3 12.21
Změny:Z2 9.23

ČSN EN 61400-12-1
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:7.4.2020
Změny:*Z1 1.18

ČSN EN 61400-12-2
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě anemometrie gondoly
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.3.2014
Platnost bude ukončena:21.12.2025
Opravy:*1 5.17
Změny:*Z2 9.23

ČSN EN 61400-12
Větrné elektrárny - Část 12: Měření výkonů větrných elektráren
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.11.1999
Platnost ukončena:1.5.2009
Změny:*Z1 2.07

ČSN EN 61400-13
Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.9.2016
Změny:A1 7.22

ČSN EN 61400-21 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:24.6.2022
Změny:*Z1 5.21

ČSN EN 61400-21
Větrné elektrárny - Část 21: Měření a stanovení kvality elektrických výkonových charakteristik větrných elektráren připojených do elektrické rozvodné soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2002
Platnost ukončena:1.10.2011
Změny:*Z1 7.09

ČSN EN 61400-22
Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2011
Opravy:*1 11.20

ČSN EN 61400-23
Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 61400-24
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2011
Platnost ukončena:7.8.2022
Změny:*Z1 4.20

ČSN EN 61400-25-1 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 61400-25-1
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.4.2013

ČSN EN 61400-25-1
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2013
Platnost ukončena:1.12.2020
Změny:*Z1 4.18

ČSN EN 61400-25-2 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN 61400-25-2
Větrné elektrárny - Část 25-2: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Informační modely
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:4.8.2018
Změny:Z1 4.16

ČSN EN 61400-25-3 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.5.2016

ČSN EN 61400-25-3
Větrné elektrárny - Část 25-3: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Modely výměny informací
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:4.8.2018
Změny:Z1 4.16

ČSN EN 61400-25-4 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 61400-25-4
Větrné elektrárny - Část 25-4: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Mapování na komunikační profil
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:4.1.2020
Změny:*Z1 8.17

ČSN EN 61400-25-5 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 61400-25-5
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.4.2013

ČSN EN 61400-25-5
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2013
Platnost ukončena:25.10.2020
Změny:*Z1 6.18

ČSN EN 61400-25-6 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 61400-25-6
Větrné elektrárny - Část 25-6: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Třídy logických uzlů a třídy dat pro sledování stavu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:20.1.2020
Změny:*Z1 10.17

ČSN EN 61400-27-1
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Větrné turbíny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:3.9.2023
Změny:Z1 3.21

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3
Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.6.2020

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2019
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN IEC 61400-5
Větrné elektrárny - Část 5: Listy větrné elektrárny
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN IEC 61400-6
Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.1.2021
Opravy:1 4.21

ČSN EN IEC 61400-12-1 ed. 3
Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2023
Opravy:1 9.23

ČSN EN IEC 61400-12-2 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 12-2: Výkonové charakteristiky větrných elektráren na základě měření anemometrem na gondole
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2023
Opravy:1 9.23

ČSN EN IEC 61400-12-3
Větrné elektrárny - Část 12-3: Výkonové charakteristiky - Kalibrace na stanovišti na základě měření
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2023
Opravy:1 9.23

ČSN EN IEC 61400-12-5
Větrné elektrárny - Část 12-5: Výkonové charakteristiky - Vyhodnocování překážek a terénu
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2023
Opravy:1 9.23

ČSN EN IEC 61400-12-6
Větrné elektrárny - Část 12-6: Převodní funkce rychlosti větru na gondole založená na měření
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2023
Opravy:1 9.23

ČSN EN IEC 61400-12
Větrné elektrárny - Část 12: Měření výkonosti větrných elektráren - Přehled
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2023
Opravy:1 9.23

ČSN EN IEC 61400-21-1
Větrné elektrárny - Část 21-1: Měření a vyhodnocování elektrických veličin - Větrné elektrárny
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.12.2019
Změny:A11 5.21

ČSN EN IEC 61400-24 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN IEC 61400-26-1
Větrné elektrárny - Část 26-1: Dostupnost větrných elektráren
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN IEC 61400-27-1 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 27-1: Elektrické simulační modely - Obecné modely
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN IEC 61400-27-2
Větrné elektrárny - Část 27-2: Elektrické simulační modely - Ověření modelu
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN IEC 61400-3-1
Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.12.2019
Změny:A11 5.21

ČSN EN IEC 61400-50-1
Větrné elektrárny - Část 50-1: Měření větru - Využití přístrojů umístěných na meteorologickém stožáru, gondole a kuželu
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.10.2023

ČSN EN IEC 61400-50-2
Větrné elektrárny - Část 50-2: Měření větru - Využití technologie dálkového snímání umístěné na zemi
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2023
Opravy:1 9.23

ČSN EN IEC 61400-50-3
Větrné elektrárny - Část 50-3: Využití lidarů umístěných na gondole k měření větru
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.9.2022

ČSN EN IEC 61400-50
Větrné elektrárny - Část 50: Měření větru - Přehled
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.4.2023
Opravy:1 9.23

ČSN P ENV 61400-1
Větrné elektrárny - Část 1: Bezpečnostní požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:333160
Účinnost od:1.5.1997
Platnost ukončena:1.6.2005
Změny:*Z1 11.04

ČSN EN 50308
Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu
Třídicí znak:333165
Účinnost od:1.4.2005
Opravy:*1 7.07

ČSN EN IEC 62862-3-2
Solární tepelné elektrárny - Část 3-2: Systémy a součásti - Obecné požadavky a zkušební metody pro velké parabolické žlabové kolektory
Třídicí znak:333180
Účinnost od:1.3.2019

ČSN CLC/TS 50131-2-11
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.10.2017

ČSN CLC/TS 50131-5-1
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-1: Propojení - Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.9.2021

ČSN EN 50131-4 ed. 2
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN 50131-6 ed. 3
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.9.2018
Změny:*A1 12.21

ČSN EN 50131-6 ed. 3
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 50131-8 ed. 2
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN 50131-13
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 13: Pyrotechnická zatemňovací bezpečnostní zařízení
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.12.2020
Opravy:*1 9.21

ČSN EN 50131-2-10
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-10: Detektory narušení - Detektory stavu otevření (magnetické kontakty)
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.7.2018
Platnost bude ukončena:8.11.2024
Změny:*Z1 8.22

ČSN EN 50131-2-2 ed. 3
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.9.2022

ČSN EN 50131-2-3 ed. 2
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.9.2022

ČSN EN 50131-2-4 ed. 2
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 50131-2-8
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-8: Detektory narušení - Otřesové detektory
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 50131-5-3 ed. 2
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení
Třídicí znak:334591
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 62676-3
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní
Třídicí znak:334592
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN IEC 62676-5
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Specifikace dat a kvalita obrazu pro kamerová zařízení
Třídicí znak:334592
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN IEC 62676-2-33
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-33: Video přenosové protokoly - Cloudový uplink a přístup k systému vzdálené správy
Třídicí znak:334592
Účinnost od:1.5.2023

ČSN EN IEC 60839-11-33
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-33: Elektronické systémy kontroly vstupu - Konfigurace kontroly vstupu na základě webových služeb
Třídicí znak:334593
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN IEC 60839-11-5
Poplachové a elektronické bezpečností systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP)
Třídicí znak:334593
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN IEC 60839-11-5
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-5: Elektronické systémy kontroly vstupu - Komunikační protokol řízení přístupu (OSDP)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:334593
Účinnost od:1.3.2021
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN CLC/TS 50134-9
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 9: Komunikační protokol IP
Třídicí znak:334594
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN 50134-2 ed. 2
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 2: Aktivační zařízení
Třídicí znak:334594
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 50134-5 ed. 2
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace
Třídicí znak:334594
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 50134-5 ed. 2
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:334594
Účinnost od:1.2.2022
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN 50134-7
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace
Třídicí znak:334594
Účinnost od:1.12.2017

ČSN CLC/TS 50136-7
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace
Třídicí znak:334596
Účinnost od:1.1.2022

ČSN CLC/TS 50136-7
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:334596
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN CLC/TS 50136-9
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP)
Třídicí znak:334596
Účinnost od:1.8.2021

ČSN CLC/TS 50136-9
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím internetového protokolu (IP)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:334596
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.8.2021

ČSN CLC/TS 50136-10
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 10: Požadavky na vzdálený přístup
Třídicí znak:334596
Účinnost od:1.11.2022

ČSN CLC/TS 50661-1
Poplachové systémy - Vnější perimetr zabezpečovacích systémů - Část 1: Systémové požadavky
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 50398-1
Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 62820-1-1
Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.10.2017
Změny:*A11 5.22

ČSN EN 62820-1-1
Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.8.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 62820-1-2
Komunikační systémy budov - Část 1-2: Systémové požadavky - Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN IEC 62820-2
Komunikační systémy budov - Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS)
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.3.2019

ČSN EN IEC 62820-2
Komunikační systémy budov - Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.3.2019

ČSN EN IEC 62820-3-1
Komunikační systémy budov - Část 3-1: Pokyny pro aplikace - Obecně
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN IEC 62820-3-2
Komunikační systémy budov - Část 3-2: Pokyny pro aplikace - Pokročilé zabezpečovací komunikační systémy budov (ASBIS)
Třídicí znak:334597
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 62325-301
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2015
Platnost ukončena:16.4.2021
Změny:*Z1 11.18

ČSN EN 62325-351 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 62325-351 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 62325-351
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:20.7.2019
Změny:*Z2 11.17

ČSN EN 62325-450
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 62325-451-1
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:6.3.2020
Změny:*Z1 4.18

ČSN EN 62325-451-2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2015
Opravy:*1 5.17

ČSN EN 62325-451-3
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.5.2015
Změny:*A1 2.18

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 62325-451-4
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 62325-451-4
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.7.2016
Platnost ukončena:16.5.2020
Změny:*Z1 3.18

ČSN EN 62325-451-5
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 62325-451-6
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:12.6.2021
Změny:Z1 11.18

ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN IEC 62325-451-10
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-10: Profily pro data týkající se spotřeby energie ("Moje data týkající se energie")
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN IEC 62325-451-7
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-7: Vyrovnávací procesy, kontextové modely a modely sestavení pro evropský typ trhu
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN IEC 62325-451-8
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-8: HVDC Plánovací proces, kontextové a montážní modely pro evropský typ trhu
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.11.2022

ČSN EN IEC 62325-503
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 62361-100
Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML
Třídicí znak:335001
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 62361-100
Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dloudodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schémat XML
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335001
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 60519-1 ed. 4
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335002
Účinnost od:1.12.2015
Platnost ukončena:15.4.2023
Změny:*Z1 10.20

ČSN EN 60519-12
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335002
Účinnost od:1.2.2014
Platnost ukončena:2.3.2021
Opravy:*1 9.18
Změny:*Z1 7.18

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:335002
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev
Třídicí znak:335002
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN 50156-1 ed. 2
Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace
Třídicí znak:335003
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 50156-2
Elektrické zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 2: Požadavky na navrhování, vývoj a typové schvalování bezpečnostních přístrojů a podsystémů
Třídicí znak:335003
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 62395-1 ed. 2
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Obecné a zkušební požadavky
Třídicí znak:335004
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 62395-2
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému
Třídicí znak:335004
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 62488-2
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC
Třídicí znak:335010
Účinnost od:1.5.2018
Opravy:*1 7.20

ČSN EN IEC 62488-3
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 3: Terminály digitálního přenosu po elektrickém vedení (DPLC) a hybridní terminály ADPLC
Třídicí znak:335010
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN 62351-3
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.9.2015
Změny:*A1 1.19, *A2 11.20

ČSN EN 62351-7
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM)
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 62351-7
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Řízení sítí a soustav (NSM) datové modely objektů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 62351-9
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 62351-11
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN IEC 62351-4
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.8.2019
Změny:A1 2.21

ČSN EN IEC 62351-5
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 5: Bezpečnost pro IEC 60870-5 a její odvozeniny
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.9.2023

ČSN EN IEC 62351-6
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.7.2021

ČSN EN IEC 62351-8
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.12.2020

 
 
Reklama