Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN IEC 62351-4
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 4: Profiles including MMS and derivatives
Třídicí znak:335011
Schválena:6.5.2019
Vydána:1.7.2019
Účinnost od:1.8.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:120
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2704 kB
Změny:A1 2.21 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.2.2021
Věstník:2/2021
Účinnost od:1.3.2021
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2009 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama