Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50156-1 ed. 2
Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 1: Requirements for application design and installation
Poznámka:S účinností od 2018-01-26 se nahrazuje ČSN EN 50156-1 (33 5003) z dubna 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:335003
Schválena:31.8.2015
Vydána:1.10.2015
Účinnost od:1.11.2015
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:90
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2990 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama