Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62325-451-6
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European style market
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (33 5000) z listopadu 2018, která tuto normu zcela nahradí od 2021-06-12.
Třídicí znak:335000
Schválena:13.12.2016
Vydána:1.2.2017
Účinnost od:1.3.2017
Platnost bude ukončena:12.6.2021
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:166
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2982 kB
Změny:Z1 11.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.11.2018
Věstník:11/2018
Účinnost od:1.12.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:113 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama