Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62325-451-3
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Framework for energy market communications - Part 451-3: Transmission capacity allocation business process (explicit or implicit auction) and contextual models for European market
Třídicí znak:335000
Schválena:17.3.2015
Vydána:1.4.2015
Účinnost od:1.5.2015
Počet stran:196
Orientační cena:1019 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:12407 kB
Změny:*A1 2.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2018
Věstník:2/2018
Účinnost od:1.3.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2265 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama