Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3
Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements
Poznámka:S účinností od 2022-03-15 se nahrazuje ČSN EN 61400-1 ed. 2 (33 3160) z července 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:333160
Schválena:16.4.2020
Vydána:1.5.2020
Účinnost od:1.6.2020
Počet stran:146
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1736 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama