Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61400-11 ed. 3
Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques
Poznámka:S účinností od 2015-12-12 se nahrazuje ČSN EN 61400-11 ed. 2 (33 3160) z června 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:333160
Schválena:21.8.2013
Vydána:1.9.2013
Účinnost od:1.10.2013
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1319 kB
Změny:*A1 3.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2019
Věstník:3/2019
Účinnost od:1.4.2019
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:416 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Témata 2019

Technické normy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny