Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Framework for energy market communications - Part 451- 4: Settlement and reconciliation business process, contextual and assembly models for European market
Poznámka:S účinností od 2020-05-16 se nahrazuje ČSN EN 62325- 451- 4 (33 5000) z června 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:335000
Schválena:20.2.2018
Vydána:1.3.2018
Účinnost od:1.4.2018
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2480 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama