Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 61400-2 ed. 2
Větrné elektrárny - Část 2: Návrhové požadavky pro malé větrné elektrárny

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wind turbines - Part 2: Design requirements for small wind turbines
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 61400-2 ed. 3 (33 3160) z března 2015, která tuto normu zcela nahradí od 2017-01-16. S účinností od 2009.05.01 se nahrazuje ČSN EN 61400-2 (33 3160) z března 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou
Třídicí znak:333160
Schválena:30.1.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:16.1.2017
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Zapracované dokumenty:IEC 61400-2:2006, EN 61400-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1599 kB
Změny:*Z1 3.15 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2015
Věstník:3/2015
Účinnost od:1.4.2015
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:98 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Související články:
Větrné podmínky pro malé větrné elektrárny (12.3.2012)

 
 
Reklama