Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50156-2
Elektrické zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 2: Požadavky na navrhování, vývoj a typové schvalování bezpečnostních přístrojů a podsystémů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical equipment for furnaces and ancillary equipment - Part 2: Requirements for design, development and type approval of safety devices and subsystems
Třídicí znak:335003
Schválena:4.11.2015
Vydána:1.12.2015
Účinnost od:1.1.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:859 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama