Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62325-451-4
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Framework for energy market communications - Part 451-4: Settlement and reconciliation business process, contextual and assembly models for European market
Třídicí znak:335000
Schválena:4.8.2015
Vydána:1.9.2015
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.7.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2130 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama