Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN IEC 62325-503
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Framework for energy market communications - Part 503: Market data exchanges guidelines for the IEC 62325-351 profile
Třídicí znak:335000
Schválena:25.1.2019
Vydána:1.3.2019
Účinnost od:1.4.2019
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:98
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4809 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama