Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62325-451-5
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Framework for energy market communications - Part 451-5: Problem statement and status request business processes, contextual and assembly models for European market
Třídicí znak:335000
Schválena:2.9.2015
Vydána:1.10.2015
Účinnost od:1.11.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1923 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama