Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62325-451-1
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Framework for energy market communications - Part 451-1: Acknowledgement business process and contextual model for CIM European market
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (33 5000) z dubna 2018, která tuto normu zcela nahradí od 2020-03-06.
Třídicí znak:335000
Schválena:17.6.2014
Vydána:1.7.2014
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:6.3.2020
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1176 kB
Změny:*Z1 4.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2018
Věstník:4/2018
Účinnost od:1.5.2018
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:148 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama