Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 60519-1 ed. 4
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5 (33 5002) z října 2020, která tuto normu zcela nahradí od 2023-04-15. S účinností od 2018-04-14 se nahrazuje ČSN EN 60519-1 ed. 3 (33 5002) ze září 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:335002
Schválena:11.9.2015
Vydána:1.11.2015
Účinnost od:1.12.2015
Platnost bude ukončena:15.4.2023
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:114
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2508 kB
Změny:*Z1 10.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2020
Věstník:10/2020
Účinnost od:1.11.2020
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:139 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama