Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 60519-1 ed. 4
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements
Poznámka:S účinností od 2018-04-14 se nahrazuje ČSN EN 60519-1 ed. 3 (33 5002) ze září 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:335002
Schválena:11.9.2015
Vydána:1.11.2015
Účinnost od:1.12.2015
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:114
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2508 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama