Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62325-451-4
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Framework for energy market communications - Part 451- 4: Settlement and reconciliation business process, contextual and assembly models for European market
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (33 5000) z března 2018, která tuto normu zcela nahradí od 2020-05-16.
Třídicí znak:335000
Schválena:4.5.2016
Vydána:1.6.2016
Účinnost od:1.7.2016
Platnost ukončena:16.5.2020
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2991 kB
Změny:*Z1 3.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2018
Věstník:3/2018
Účinnost od:1.4.2018
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:143 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama