Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62325-451-2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Framework for energy market communications - Part 451-2: Scheduling business process and contextual model for CIM European market
Třídicí znak:335000
Schválena:14.1.2015
Vydána:1.2.2015
Účinnost od:1.3.2015
Počet stran:100
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5170 kB
Opravy:*1 5.17 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:7.5.2017
Věstník:5/2017
Účinnost od:1.6.2017
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:165 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama