Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62351-7
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Řízení sítí a soustav (NSM) datové modely objektů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and System Management (NSM) data object models
Třídicí znak:335011
Schválena:8.1.2018
Vydána:1.3.2018
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:244
Orientační cena:1139 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:9536 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama