Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN IEC 61400-3-1
Větrné elektrárny - Část 3-1: Konstrukční požadavky pro stacionární pobřežní větrné elektrárny

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Wind energy generation systems - Part 3-1: Design requirements for fixed offshore wind turbines
Třídicí znak:333160
Schválena:2.10.2019
Vydána:1.11.2019
Účinnost od:1.12.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:158
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5450 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama