Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Devices for protection, isolation, switching, control and monitoring - Clause 537: Isolation and switching
Poznámka:S účinností od 2019-11-11 se nahrazuje ČSN 33 2000-5-537 z února 2001, která do uvedeného data platí společně s touto normou.
Třídicí znak:332000
Schválena:23.3.2017
Vydána:1.4.2017
Účinnost od:1.5.2017
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:268 kB
Změny:*Z1 3.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2018
Věstník:3/2018
Účinnost od:1.4.2018
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:153 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama