Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 1: General requirements
Poznámka:S účinností od 2023-04-15 se nahrazuje ČSN EN 60519-1 ed. 4 (33 5002) z listopadu 2015, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:335002
Schválena:2.9.2020
Vydána:1.10.2020
Účinnost od:1.11.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:112
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3057 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama