Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European-style markets
Poznámka:S účinností od 2021-06-12 se nahrazuje ČSN EN 62325-451-6 (33 5000) z února 2017, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:335000
Schválena:5.10.2018
Vydána:1.11.2018
Účinnost od:1.12.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:260
Orientační cena:1139 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:6866 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama