Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62351-9
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Power system management and associated information exchange - Data and communication security - Part 9: Cyber security key management for power system equipment
Třídicí znak:335011
Schválena:12.1.2018
Vydána:1.2.2018
Účinnost od:1.3.2018
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3763 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama