Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:33 50 Elektrotepelná zařízení


bylo nalezeno 36 norem

ČSN EN 62325-301
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2015
Platnost bude ukončena:16.4.2021
Změny:*Z1 11.18

ČSN EN 62325-351 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 62325-351 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 62325-351
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:20.7.2019
Změny:*Z2 11.17

ČSN EN 62325-450
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 62325-451-1
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Potvrzování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:6.3.2020
Změny:*Z1 4.18

ČSN EN 62325-451-2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2015
Opravy:*1 5.17

ČSN EN 62325-451-3
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.5.2015
Změny:*A1 2.18

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 62325-451-4
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN 62325-451-4
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Zúčtování a odsouhlasení obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.7.2016
Platnost ukončena:16.5.2020
Změny:*Z1 3.18

ČSN EN 62325-451-5
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 62325-451-6
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.3.2017
Platnost bude ukončena:12.6.2021
Změny:Z1 11.18

ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN IEC 62325-503
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351
Třídicí znak:335000
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 62361-100
Řízení elektrizační soustavy a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schématu XML
Třídicí znak:335001
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 62361-100
Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dloudodobá interoperabilita - Část 100: Mapování profilů CIM do schémat XML
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335001
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 60519-1 ed. 4
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:335002
Účinnost od:1.12.2015
Platnost bude ukončena:15.4.2023
Změny:*Z1 10.20

ČSN EN 60519-12
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335002
Účinnost od:1.2.2014
Platnost ukončena:2.3.2021
Opravy:*1 9.18
Změny:*Z1 7.18

ČSN EN IEC 60519-1 ed. 5
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:335002
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev
Třídicí znak:335002
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN 50156-1 ed. 2
Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na projekt používání a instalace
Třídicí znak:335003
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN 50156-2
Elektrické zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 2: Požadavky na navrhování, vývoj a typové schvalování bezpečnostních přístrojů a podsystémů
Třídicí znak:335003
Účinnost od:1.1.2016

ČSN EN 62395-1 ed. 2
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 1: Obecné a zkušební požadavky
Třídicí znak:335004
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 62395-2
Elektrické odporové pásové ohřívací systémy pro průmyslové a komerční použití - Část 2: Aplikační návod pro navrhování, instalaci a udržování systému
Třídicí znak:335004
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 62488-2
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC
Třídicí znak:335010
Účinnost od:1.5.2018
Opravy:*1 7.20

ČSN EN 62351-3
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.9.2015
Změny:*A1 1.19, *A2 11.20

ČSN EN 62351-7
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Modely datových objektů řízení sítě a systémů (NSM)
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN 62351-7
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Řízení sítí a soustav (NSM) datové modely objektů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 62351-9
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení energetické soustavy
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 62351-11
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 11: Bezpečnost pro soubory XML
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN IEC 62351-4
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.8.2019
Změny:A1 2.21

ČSN EN IEC 62351-8
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 8: Řízení přístupu na základě role
Třídicí znak:335011
Účinnost od:1.12.2020

 
 
Reklama