Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 62488-2
Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 2: Analogové terminály pro přenos po elektrickém vedení neboli APLC

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Power line communication systems for power utility applications - Part 2: Analogue power line carrier terminals or APLC
Třídicí znak:335010
Schválena:12.3.2018
Vydána:1.4.2018
Účinnost od:1.5.2018
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2079 kB
Opravy:*1 7.20 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.7.2020
Věstník:7/2020
Účinnost od:1.8.2020
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:177 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama