Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety in installations for electroheating and electromagnetic processing - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating
Poznámka:S účinností od 2021-03-02 se nahrazuje ČSN EN 60519-12 (33 5002) z ledna 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:335002
Schválena:15.6.2018
Vydána:1.7.2018
Účinnost od:1.8.2018
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:548 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama