Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 60519-12
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety in electroheating installations - Part 12: Particular requirements for infrared electroheating installations
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 60519-12 ed. 2 (33 5002) z července 2018, která tuto normu zcela nahradí od 2021-03-02.
Třídicí znak:335002
Schválena:28.11.2013
Vydána:1.1.2014
Účinnost od:1.2.2014
Platnost bude ukončena:2.3.2021
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:365 kB
Opravy:*1 9.18 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 7.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.9.2018
Věstník:9/2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:154 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2018
Věstník:7/2018
Účinnost od:1.8.2018
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:139 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama