Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Optimální osvětlení bez kompromisů

Článek pojednává o problému, před který je mnohý facility manažer postaven, změnu osvětlení v daných prostorech použitím kombinace moderních technologií. Změna osvětlení byla provedena ve výškovém objektu Univerzity Pardubice. Článek popisuje etapy i jejich vyhodnocení projektu od pilotního až po finální, která v roce 2014 uzavře výměnu osvětlení celého objektu. Řešení osvětlení zhodnocuje nejen prosté finanční úspory, ale také cestu, kterou se k řešení došlo způsobem vyhovujícím zaměstnancům i vedení univerzity.

Jedním z významných poslání facility managementu je v obecném pohledu redukce provozních nákladů. Ta ale nesmí být na úkor uživatelského komfortu, právě naopak. Dnešním trendem je hledání úspor, jdoucí ruku v ruce se zvyšováním pohodlí, funkčnosti i praktičnosti. Nepřehlédnutelnou úsporou, která se nabízí všude okolo nás, je ta nejviditelnější – osvětlení. Význam úsporných svítidel je znám už mnoho let. Prostor, o kterém pojednává tento článek, je vnitřní prostor bez denního osvětlení, velmi frekventovaný. Jedná se o místo, kde se pohybuje během dne mnoho akademiků, studentů i pracovníků univerzity. Myšlenka uspořit na spotřebě elektrické energie v místech stálého svícení výměnou světel se přímo nabízela. Ale proč končit pouhou výměnou světel? Představte si řešení ještě úspornější a přitom elegantní a uživatelsky ještě přívětivější.

Prostor, který jsme se rozhodli změnit, byla vnitřní chodba v 13patrovém objektu, kde byla namontována zářivková svítidla s dvojicemi trubic 2×36 W, přisazená na podhledu (určitě je znáte, byla z doby, kdy svítidla značky Elektrosvit osvětlovala celou republiku), viz foto 1. Po velmi dobré spolupráci se zástupcem firmy Zumtobel Lighting s.r.o. došlo k výběru LED svítidel vestavného typu downlight, která splňovala normové požadavky na osvětlení daných prostor. Původních 17 ks zářivkových svítidel jsme nahradili 24 kusy svítidel LED Zumtobel PANOS 23 W, viz foto 2 (rozmístění nových světel je patrné z přiloženého půdorysu).

Životnost zářivek je cca 10 000 hod., oproti tomu životnost LED svítidel je 50 000 hod.

Po splnění základního požadavku na intenzitu osvětlení jsme trvali na barevném podání světla (podobné dennímu) a okamžitém plném světelném výkonu. I tyto požadavky vybraná svítidla splňovala.

To byl pouze začátek cesty. Úsporu, kterou jsme si předsevzali ve spolupráci s projektantem a montážní firmou, jsme chtěli ještě zvýšit efektivním řízením osvětlení. Řešením bylo použití šestice trvale svítících světel, s vypínačem v recepci, v kombinaci s 18 světly, ovládanými pohybovými čidly. Pohybová čidla PIR řídí 8 sekcí (2–3 světla na jedno čidlo) a to vše bezdrátově skrze centrální rozvodnici. Tím jsme dosáhli, že levá i pravá strana chodby svítily samostatně a po částech (nesvítí celá chodba, když se pohybuje osoba pouze v jedné části chodby). Šestice svítidel zajišťuje stálé osvětlení chodby a přináší komfort v tom, že při vstupu z kteréhokoliv místa objektu do chodby není tma. Kdokoliv vstoupí do chodby, nečeká na reakci pohybového čidla, protože chodba má stálé orientační osvětlení. Vstupem do chodby se následně rozsvěcují příslušná svítidla. Časová prodleva byla nastavena pouze na 1 min. z důvodu úspory spotřeby elektrické energie. Tato prodleva se po postupném citlivém nastavování ukázala jako optimální.

Tabulka: Základní parametry
Původní řešeníNové řešení
Světlo2×6 W (86 W)    17 ksPanos 23 W    24 ks
Příkon osvětlení patra1 462 W552 W
Předpokládaná spotřeba – 20 hodin svícení denně, rok 5 200 hodin
Spotřeba celkem7 602 kWh/rok2 870 kWh/rok
Reálná naměřená spotřeba7 602 kWh/rok1 230 kWh/rok
Náklady na osvětlení při ceně 4,35 Kč/kWh
Cena energie celkem33 069 Kč/rok5 351 Kč/rok

Porovnání stávajícího příkonu zářivkových trubic s použitím svítidel LED sliboval velikou úsporu. Už jenom čistým porovnáním příkonu dostáváme plánovanou úsporu 62 %, kterou jsme efektivním řízením zvýšili o dalších 20 %, a to na 82 %. Po půl roce provozu se skutečná úspora potvrdila i měřeními, více v tabulce. V plném rozsahu se ukázal rozdíl mezi stávajícím osvětlením, které se ráno rozsvítí a svítí téměř celý den bez jakéhokoliv omezení. K takto významné úspoře došlo díky výukovému režimu univerzity. Během vyučování není nutné v celé chodbě svítit. Stejná situace vzniká při úklidu, který je prováděn v nočních hodinách. Úklidová služba stráví více času úklidem učeben, než na chodbě. Kýžené nastavení čidel bylo pracné a komplikované, až nakonec bylo nutné kontaktovat zástupce výrobce, společnost Enika cz. Výsledek ale splnil očekávání.

Prostory dlouhodobě volaly po rekonstrukci. Bylo otázkou koncepce, jestli půjdeme cestou pouhé výměny osvětlení nebo jestli se odvážíme udělat více. S vlastní realizací jsme provedli kompletní výměnu podhledů, nové rozvody silnoproudé elektroinstalace a zakončili vymalováním prostor. Návratnost hrubým výpočtem porovnání nákladů za elektroinstalaci a světla v porovnání s úsporou energie se blíží k 7 rokům.

Půl roku po dokončení tohoto projektu se v prvé řadě ukázala nezanedbatelná finanční úspora. Zároveň však za tuto dobu nebyla evidována jediná stížnost na nesprávné fungování osvětlení. Spíše naopak, řešení je elegantní, studenti i vyučující si ho chválí, že je praktické. Úklidové službě vyhovuje, je především ekonomické. Management univerzity ihned vidí úspory.

Popsal jsem Vám pilotní projekt pohledem facility managera. Příprava, zpracování projektové dokumentace a vlastní realizace byla náročná. Své požadavky jsem musel tvrdě obhajovat a díky tomu jsem přesvědčen, že role facility managera v tomto projektu byla nezastupitelná. Projekt se ukázal po všech stránkách jako úspěšný. Díky tomu bude postupně realizován i v dalších podlažích zmíněné budovy. Dále může být inspirací pro realizace v dalších objektech.

Tento projekt ukázal význam facility managementu, který jednoznačně udává trend, jímž se mají technologie, jejich výrobci a dodavatelé ubírat.

 
Komentář recenzenta Jan Talášek, ATALIAN CZ s.r.o.

Článek se velmi správně dotýká role facility managementu při správě a provozu stavebních objektů jako jednoho z podpůrných procesů společností a institucí. Bezesporu největší břímě, jak píše sám autor, leží právě na facility manažerovi, který je klíčovou osobou v obsahu formě rekonstrukcí a modernizací prostor. Právě facility manager je schopen proces řídit v kontextu požadovaných úspor a správně korigovat náklady na rekonstrukce a stavební úpravy v návaznosti na mnohé moderní trendy v oblasti úsporných řešení, kterými implementace LED osvětlení, jakož i jiné moderní technologie a metody, jsou.

English Synopsis
Optimal lighting without compromising

The article discusses about the problem many facility managers deal with, the change of lightning in particular area by application of combination of modern technologies. The change of lightning was realized in high-rise building of University of Pardubice. The article describes project stages, their evaluation, from initial until the final, which closes the project by changing the lightning in the whole building in the year 2014. The solution is evaluated from the economic aspect, moreover the article also depicts the way how it was achieved - the way satisfying both employees and the management of the University.