Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

42. Den malých obcí v Praze

Euroforum Group nabídlo odbornou podporu v celém procesu získávání dotace, od bezplatné předprojektové přípravy, zpracování žádosti, podporu v průběhu schvalování, administraci veřejných zakázek, dotační management po dobu realizace projektu a po dobu jeho udržitelnosti až po jeho ukončení.

I přes náledí dojelo více než 300 starostů! Hledají možnosti rozvojových řešení pro své obce v novém dotačním programovém období 2014 – 2020.

Pořadatelé 42. DMO:

  • Časopis Obec a finance
  • Komora obcí při SMO ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova
  • Triada, spol. s r.o.

V úterý 2. prosince, v Národním domě na Smíchově v Praze, se uskutečnila odborná konference pro starosty a další pracovníky veřejné správy. Tato konference tradičně vždy přináší nové informace, možnosti výměny zkušeností a setkání s novými kolegy z veřejné správy i samosprávy.

Na tuto akci se přihlásilo přes 442 zástupců malých obcí, městysů a měst, a i přes nepřízeň zimního počasí a problémy na silnicích účastnici dorazili z odlehlých koutů republiky v hojném počtu více než 300 osob.
Nejsilněji byly zastoupeny okresy Kladno, Příbram, Praha – západ, Nymburk a Benešov.


V rámci konference se účastníci setkali s čelnými představiteli ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a odborníky. V průběhu celé akce se zástupci obcí také mohli seznámit s nabídkou cca 50 firem, prezentujících své služby, či zboží, ve vestibulu a prostorách Arbesova sálu ND Smíchov.
Firemní prezentace se konala před zahájením samotné konference, v přestávce mezi programovými bloky a po skončení programu.

Větší část programu konference byla věnována možnostem dotací pro venkov z nových operačních programů 2014 – 2020.

Program konference zahájil blok Ministerstva pro místní rozvoj, v němž Ing. Klára Dostálová - 1. náměstkyně ministryně pro regionální rozvoj a Mgr. Kateřina Neveselá - ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU informovaly veřejnost o nových dotačních možnostech, prioritách a hlavních změnách oproti starému programovému období. Účastnici obdrželi též informace o obsahu a dotačních možnostech Integrovaného regionálního operačního programu.

Dále následoval blok Ministerstva zemědělství ČR, v rámci kterého se účastnici seznámili s novým Programem rozvoje venkova, a v bloku Ministerstva životního prostředí ČR s možnostmi podpory venkovských obcí v rámci OP ŽP.

Euroforum Group, a.s. navázalo na téma konference a v rámci své firemní prezentace, v Arbesově sále, nabídlo zúčastněným odbornou podporu v celém procesu získávání dotace, od bezplatné předprojektové přípravy (úprava investičního plánu tak, aby projekt bylo možné spolufinancovat z dotací), zpracování žádosti o poskytnutí dotace, podpory v průběhu schvalování Žádosti o dotaci, administrace veřejných zakázek a dotačního managementu po dobu realizace projektu a po dobu jeho udržitelnosti po jeho ukončení.


Zájem často čerstvě zvolených zástupců obcí, městysů a malých měst byl velký. Mnoho starostů se neustále potýká s komplikovanou administrativou projektu, složitou legislativou jednotných operačních programů, a rádi uvítají kvalifikovanou radu a reálnou pomoc se získáním dotace.

Na konečné výsledky setkání prezentujících se firem se starosty na 42. DMO budeme muset počkat. Jsou jistě dlouhodobějšího charakteru a budou záležet na dalších konkrétních krocích a osobních jednáních.

Děkujeme pořadatelům za skvělou organizaci.

Další 43. Den malých obcí se bude konat v březnu:

  • 10. 3. 2015 – Praha
  • 17. 3. 2015 – Prostějov
 
 
Reklama