Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kdy začneme čerpat dotace z nových operačních programů?

Dne 25. listopadu 2014 proběhlo ve Velkém sále paláce 172. Žofínské fórum na téma: Evropské fondy 2014-2020. Česká republika je na 4. místě mezi členskými státy s nejvyšším průměrem přiznaných dotačních prostředků na hlavu.

Žofínského fóra se zúčastnilo více než 170 hostů z řad odborné veřejnosti, výzkumných ústavů, obcí, nemocnic, konzultačních a poradenských společností a dalších.

Obsahem 172. Žofínského fóra byla diskuse o zkušenostech s čerpáním evropských dotací (jejich dostupnost pro jednotlivé skupiny žadatelů, administrativní náročnost atd.) v rámci končícího programovacího období. Úvodní vystoupení Žofínského fóra patřilo nové ministryni pro místní rozvoj ČR paní ing. Karle Šlechtové, která se zaměřila zejména na aktuální stav připrav operačních programů pro léta 2014 – 2020 a to, v čem se liší od období předcházejícího.

V novém dotačním období Česká republika dostane od Evropské Unie téměř 650 miliard Kč oproti 742 miliardám Kč, přiděleným v předcházejícím období. I přes určitý pokles celkové alokace zaujímáme mezi členskými státy 4. místo v přiznaných dotačních prostředcích na hlavu.

Kdy můžeme očekávat první výzvy?

OP Životní prostředí byl jako první ze všech operačních programů předložen k vyjádření Evropské Komisi! Po něm budou následovat OP Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost a OP Zaměstnanost. Je však potřeba, aby splňoval všech 14 základních podmínek, což si může vyžádat určitý čas, nicméně výzvy mohou být vyhlašovány ještě před jeho schválením a lze je tedy očekávat již v březnu 2015.


Evropská Komise neschválí žádný operační program před účinností služebního zákona a všech prováděcích předpisů. Nicméně i zde platí, že výzvy bude podle všeho možné vyhlásit ještě před přijetím tohoto zákona, protože na jeho schválení bude vázáno až reálné uvolnění finančních prostředků (pozn.: tento názor podporuje vyjádření mluvčího komise pro regionální fondy p. Jakuba Adamowicze, který uvedl, že zásadní je, aby ČR dodržela akční plán a další dohody).

Jak bude vypadat nová dotační administrativa a jaké změny můžeme očekávat?

Pro zjednodušení dotačního procesu budou všechny fondy používat jednotnou terminologii a jednotný systém. Např. jakoukoli žádost o dotaci bude možné zaslat pomoci elektronického formuláře ze speciální webové aplikace MMR. Sníží se rovněž počet povinných příloh k žádosti o dotaci. Zjednodušení a sjednocení celého procesu si klade za cíl usnadnění získání dotací, jejich zpřístupnění širšímu spektru subjektů a zamezení zbytečným problémům a nejasnostem při následných kontrolách.

Další prezentace:
  • Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
  • Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti
  • Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
  • Petr Zahradník, ekonom
  • Jitka Haubová, náměstkyně výk. ředitelky pro Korporátní bankovnictví Komerční banka, a.s.
  • Petr Holan, tajemník Asociace pro evropské fondy
 
 
Reklama